SearchGrote verschillen in je groep, hoe ga je hiermee om?

Wat doe je als je ziet dat er grote verschillen ontstaan in de groep? Dat vroeg meester Julien zich ook af. Arjanne Hoogerman (Onderwijskundige bij Malmberg) geeft een antwoord op zijn vraag. Ook hebben we een eenvoudige checklist ontwikkeld die je tips geeft hoe om te gaan met die grote verschillen.

Checklist grote verschillen in de klas

Toegang tot leerlingsoftware

Tot en met 23 juli 2021 stellen we alle leerlingsoftware open die bij de methode beschikbaar is. Mochten de licenties nog niet gekoppeld zijn, dan moet dan nog wel gebeuren. Tevens kan er tot en met 23 juli ook thuisgewerkt worden met de methodes waarvoor leerlingsoftware beschikbaar is.

  • Gebruik je nu al een of meerdere licentie(s) van een van onze methodes?
    Dan kun je deze nu al inzetten voor thuisgebruik.
  • Gebruik je nu geen methode van Malmberg, maar wil je wel graag toegang krijgen tot de software? 
    Dan kun je hiervoor een proeflicentie aanvragen.

Tips voor ouders bij afstandsonderwijs

Een groot deel van de ouders maakt zich zorgen over het afstandsonderwijs. Toch kunnen de ouders iets doen om de kinderen hiermee te helpen. "Zorg dat het thuis plezierig is." Zegt Arjanne Hoogerman onderwijskundige van Malmberg. Lees hier het artikel op EenVandaag.

Onderwijs op afstand: tips om morgen in te zetten

We hebben een aantal praktische tips geschreven om je te helpen bij het zo goed mogelijk inrichten van het onderwijs in de huidige situatie waarbij leerkrachten en/of kinderen thuis zijn.

Bekijk tips

Advies voor thuis digitaal verwerken: Taal en Rekenen

Het thuis oefenen en verwerken in de software is geen vervanging van de lessen op school. Jij als leerkracht kent de kinderen en de onderwijsbehoeften het beste en kan daar flexibel op inspelen. Bijvoorbeeld: is extra instructie wenselijk of is er meer behoefte aan het automatiseren van vaardigheden? De software van de methodes sluit direct aan op de didactiek en methodiek van de methode. Er is dus nooit sprake van dubbel leren. Heb je vragen? Bekijk hier de FAQ’s.

Wij zijn er voor je

Heb je vragen of problemen met thuistoegang neem dan contact op met Basispoort.

Neem contact op met Malmberg als je vragen hebt over het instellen van de toegang van de softwarepakketten van Malmberg.

Bekijk ook de Beheerhandleiding ICT-coördinator om de toegang in te stellen.

Ben je ouder/verzorger? Neem dan contact op met de leerkracht.Stuur een mail

Stel je vraag aan een van onze medewerkers, wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Mail ons

Bel ons

We zijn er voor je op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur voor vragen over inloggen, storingen en onderhoud. Vanaf 8.30 uur tot 17:00 uur kun je terecht voor andere vragen.
Bel ons op 073 628 8722.

Twitter

We zijn online op werkdagen van 8:00 - 17:00 uur.

@malmberghelptAchtergrondinformatie

Malmberg is uitgever van leermiddelen. Onze leermiddelen maken we om leerkrachten te ondersteunen bij het geven van goed onderwijs. We gaan daarbij uit van de klassensituatie. Nu kinderen thuis zijn, moet het onderwijs anders georganiseerd worden. We vinden het belangrijk, dat de leerkracht daarbij het contact met de kinderen blijft onderhouden. Dat is essentieel om te komen tot goed onderwijs. De leerkracht is de professional en weet het beste welke ondersteuning het kind nodig heeft om tot leren te komen, ook op afstand. De materialen die we aanbieden zijn erop gericht om de leerkracht hierbij optimaal te ondersteunen.

Verwerkersovereenkomst

Bij het gebruik van onze digitale producten verwerkt  Malmberg persoonsdata van leerkrachten/docenten en leerlingen. Malmberg is verwerker van deze persoonsdata in opdracht van de school.

Als verwerkingsverantwoordelijke moet het schoolbestuur een verwerkersovereenkomst afsluiten. Als u twijfelt of uw bestuur dit al heeft gedaan, adviseren wij u deze stappen te doorlopen:

1.           Controleer bij uw schoolbestuur of er al een verwerkersovereenkomst is met Malmberg.

a.           Indien dit niet zo is, kan het bestuur hier de juiste overeenkomst afsluiten

b.           Als het bestuur de overeenkomst wel heeft ondertekend, hoeft er geen verdere actie ondernomen te worden op dit gebied.