SearchOnderwijs op afstand: tips om morgen in te zetten

We hebben een aantal praktische tips geschreven om je te helpen bij het zo goed mogelijk inrichten van het onderwijs in de huidige situatie waarbij leerkrachten en/of kinderen thuis zijn en de kans bestaat dat je school onverhoopt toch moet sluiten. Het is van belang om aandacht te geven aan de pedagogische én didactische kant.

Bekijk tips

Toegang tot leerlingsoftware

Kan een kind tijdelijk niet naar school in verband met quarantaine of coronaklachten? Dan kunnen scholen die klant zijn van Malmberg het kind thuis laten inloggen op de leerlingsoftware van de methodes die de school gebruikt. De leerlingsoftware, waarvoor de school een licentie heeft, kun je openstellen om thuis te gebruiken. Het gaat om de volgende methodes:

 • Taal actief 4: oefen- en verwerkingssoftware
 • Staal: oefensoftware
 • Pluspunt 4: basis digitaal en basis papier
 • De wereld in getallen 5: basis digitaal en basis papier
 • De wereld in getallen 4: oefensoftware
 • Pluspunt 3: oefensoftware
 • Lijn 3: oefensoftware
 • Karakter: oefensoftware
 • Station Zuid: oefensoftware
 • Naut Meander Brandaan: verwerkingssoftware
 • Meander: topografie-oefensoftware
 • Argus Clou: topografie-oefensoftware

Hoe werkt het?

Volg voor het instellen van de thuisinlog het stappenplan. Het is belangrijk om te weten dat zowel de school als de ouders handelingen moeten uitvoeren om de inlog voor thuis in te stellen. Als dit is gebeurd, kan het kind via https://www.basispoort.nl/login/thuisgebruiker/ thuis aan de slag met de software van de methode. Deze omgeving is dezelfde als waar het kind op school mee werkt en sluit direct aan bij de lesmethode.

Advies voor thuis digitaal verwerken: Taal en Rekenen

Het thuis oefenen en verwerken in de software is geen vervanging van de lessen op school. Jij als leerkracht kent de kinderen en de onderwijsbehoeften het beste en kan daar flexibel op inspelen. Bijvoorbeeld: is extra instructie wenselijk of is er meer behoefte aan het automatiseren van vaardigheden? De software van de methodes sluit direct aan op de didactiek en methodiek van de methode. Er is dus nooit sprake van dubbel leren.

Reflectie op het afgelopen schooljaar

Welke kansen, maar ook aandachtspunten, zijn er te halen uit de periode van afstandsonderwijs in het afgelopen schooljaar? Wat wordt de plek van ICT in jullie onderwijspraktijk en hoe ga je dit vormgeven?

Om je hierbij te helpen hebben we een webinar georganiseerd, een whitepaper geschreven en een reflectietool ontwikkeld.

Naar de reflectiepagina

Opstarten en leerroutes

Op onze speciale pagina met leerroutes geven we je adviezen voor het opstarten van je lessen na de zomervakantie tot de herfstvakantie voor bijvoorbeeld rekenen en taal. Kies je ervoor om nog blokken in te halen of kies je voor een normale start van het schooljaar?

Je vindt deze adviezen op onze speciale website.

Ga naar Malmberg Leerroutes

  Wij zijn er voor je

  Heb je vragen of problemen met thuistoegang neem dan contact op met Basispoort.

  Neem contact op met Malmberg als je vragen hebt over het instellen van de toegang van de softwarepakketten van Malmberg.

  Bekijk ook de handleiding ‘Handleiding Leerkracht-startpagina' om de toegang in te stellen.

  Ben je ouder/verzorger? Neem dan contact op met de leerkracht.  Stuur een mail

  Stel je vraag aan een van onze medewerkers, wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

  Mail ons

  Bel ons

  We zijn er voor je op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur voor vragen over inloggen, storingen en onderhoud. Vanaf 8.30 uur tot 17:00 uur kun je terecht voor andere vragen.
  Bel ons op 073 628 8722.

  Twitter

  We zijn online op werkdagen van 8:00 - 17:00 uur.

  @malmberghelpt  Achtergrondinformatie

  Malmberg is uitgever van leermiddelen. Onze leermiddelen maken we om leerkrachten te ondersteunen bij het geven van goed onderwijs. We gaan daarbij uit van de klassensituatie. Nu kinderen thuis zijn, moet het onderwijs anders georganiseerd worden. We vinden het belangrijk, dat de leerkracht daarbij het contact met de kinderen blijft onderhouden. Dat is essentieel om te komen tot goed onderwijs. De leerkracht is de professional en weet het beste welke ondersteuning het kind nodig heeft om tot leren te komen, ook op afstand. De materialen die we aanbieden zijn erop gericht om de leerkracht hierbij optimaal te ondersteunen.

  Verwerkersovereenkomst

  Bij het gebruik van onze digitale producten verwerkt  Malmberg persoonsdata van leerkrachten/docenten en leerlingen. Malmberg is verwerker van deze persoonsdata in opdracht van de school.

  Als verwerkingsverantwoordelijke moet het schoolbestuur een verwerkersovereenkomst afsluiten. Als u twijfelt of uw bestuur dit al heeft gedaan, adviseren wij u deze stappen te doorlopen:

  1.           Controleer bij uw schoolbestuur of er al een verwerkersovereenkomst is met Malmberg.

  a.           Indien dit niet zo is, kan het bestuur hier de juiste overeenkomst afsluiten

  b.           Als het bestuur de overeenkomst wel heeft ondertekend, hoeft er geen verdere actie ondernomen te worden op dit gebied.