SearchHoe ondersteunt Malmberg?

Malmberg wil jou zo goed mogelijk ondersteunen in het afstandsonderwijs. Met aandacht voor de pedagogische kant en de didactische kant. Zodat kinderen kunnen wennen aan afstandsonderwijs.

Wat doen we:
1. Pedagogisch: we willen kinderen graag helpen hun eigen gevoel beter te begrijpen. Het is belangrijk dat ze snappen wat er verandert in hun directe omgeving. We geven je suggesties voor in de klas of thuis, om met kinderen in gesprek te gaan over het coronavirus.
2. Didactisch: we maken inzichtelijk welke keuzes je in het lesaanbod en de leerlijn van de methode kunt maken omdat kinderen langere tijd niet op school zijn.
3. Thuis oefenen: we bieden je tijdelijk de mogelijkheid om kinderen thuis te laten oefenen met het merendeel van de software.

Bezoek onze speciale site met lesmateriaal voor leerkrachten en ouders

Als gevolg van het coronavirus kunnen kinderen niet op school leren. Er ontstaat nu een situatie die volledig nieuw is voor jou als leerkracht, de kinderen en ouders. Zo’n nieuwe situatie is voor iedereen even wennen. Om die reden hebben we per vakgebied lesmateriaal verzameld, dat je kunt inzetten om kinderen op een geleidelijke wijze te laten wennen aan het thuis werken voor school.

Het betreft lesmateriaal, dat ook op Mijn Malmberg beschikbaar is. De kinderen kunnen er zelfstandig of na een korte uitleg van jou of hun ouders mee aan de slag. De verschillende lesmaterialen zijn voorzien een beknopte uitleg.

We hebben een speciale site voor je ingericht met:

- Lessuggestie over omgaan met het coronavirus voor alle groepen;
- Lessen voor afstandsonderwijs;
- De beste lessuggesties van Mijn Malmberg als 'Extra lessen voor thuis' om thuis te oefenen.

We vullen de site regelmatig aan met nieuw lesmateriaal.

Ga naar Malmberg Afstandsonderwijs

Beschikbaarheid software voor thuis

We stellen tijdelijk onze software, m.u.v. toetssoftware, beschikbaar voor thuisgebruik. Lees hier wat de status is van jouw methodes en licenties.

 • Gebruik je nu al een of meerdere licentie(s) van een van onze methodes?
  Dan kun je deze nu al inzetten voor thuisgebruik. In verband met het vele dataverkeer kan het helaas gebeuren dat je tijdelijk geen toegang hebt tot de licenties. We vragen je om je begrip en geduld.
 • Gebruik je een van onze methodes en heb je nu nog geen of niet alle licenties voor de software bij deze methode?We stellen de digibordsoftware, oefensoftware en verwerkingssoftware van de betreffende methode(s) kosteloos beschikbaar tot het einde van dit schooljaar. Het verlenen van de toegang verloopt geleidelijk, daarom kan het zijn dat sommige gebruikers eerder toegang hebben dan andere.
 • Gebruik je nu geen methode van Malmberg, maar wil je wel graag toegang krijgen tot de software?Dan kun je hiervoor een proeflicentie aanvragen op malmberg.nl bij de methode waar het om gaat. De proeflicentie is geldig tot het eind van het jaar.

Bekijk in het overzicht om welke software het gaat.

Overzicht software afstandsonderwijs
Meisje krijgt thuisonderwijs - Malmberg

Tips en suggesties voor thuisgebruik software

1. Thuistoegang instellen in Basispoort

 • Software van Malmberg is geschikt voor thuisgebruik via Malmberg. Op Basispoort lees je hoe dit werkt en kun je de thuistoegang activeren. Je hebt per leerling een e-mailadres nodig. Bij vragen of problemen met thuistoegang kun je contact opnemen met Basispoort.
 • Combinatiegroepen moeten eerst handmatig worden gekoppeld door de ICT-coördinator in het licentiebeheer alvorens deze groepen toegang krijgen. Handleidingen voor de beheerders staan op onze website.


2. Tips voor ouders

 • We adviseren Chrome als browser voor onze software. Download gebruiksaanwijzing voor het installeren van Chrome en het instellen van Flash.
Flash in browsers
 • Om misverstanden met ouders te voorkomen, willen we je vragen ze erop attent te maken dat onze software te gebruiken is op een desktop of laptop en niet geschikt is voor thuisgebruik op een tablet of telefoon.


  3. Thema’s en lessen beschikbaar maken voor leerlingen

  • Bepaal in het leerkrachtportal van elke Malmbergmethode tot welke software het kind toegang heeft. Laat kinderen niet zelfstandig werken aan doelen waar jij nog geen instructie bij hebt gegeven. Jouw instructie is essentieel om ervoor te zorgen dat ze op de juiste manier leren.
  • Stel dus per softwarepakket in welke thema’s en lessen thuis toegankelijk zijn. Gebruik de ‘Handleiding Leerkracht-startpagina' om de toegang in te stellen. Neem contact op met de helpdesk van Malmberg als je hierover vragen hebt.

   4. Tips en advies per softwareproduct

   Digibordsoftware

   Gebruik de digibordsoftware op school of zet het eventueel in bij thuisonderwijs. De digibordsoftware is er voor de leerkracht. Het helpt jou bij het geven van instructie aan kinderen en is dan ook zo ingericht dat jij als leerkracht hier goed je weg in kunt vinden. Het bevat bijvoorbeeld achtergronden, verlengde instructie-opdrachten, plus-activiteiten maar ook toetsopgaven. Kinderen er zelfstandig mee laten werken heeft geen meerwaarde.


   Verwerkingssoftware

   Na jouw instructie op lesdoelen kunnen kinderen zelf verwerken. Dit kan met de verwerkingssoftware. Zorg ervoor dat je alleen die thema’s en lessen in de verwerkingssoftware openzet waarover je instructie hebt gegeven.


   Oefensoftware

   Om de aangeboden lesdoelen verder in te oefenen kunnen kinderen na de instructie en verwerking zelfstandig aan de slag met de oefensoftware. Deze is er voor lesdoelen en bij vakgebieden waar automatisering van toepassing is. De oefensoftware bevat oefeningen om ongeveer een kwartier per week verder te oefenen met doelen die eerder door jou zijn aangeboden. Ook hier geldt, dat jij bepaalt aan welke kinderen je waarvoor gericht toegang geeft.


   Toetssoftware

   Aan het einde van het thema kun je bij sommige methoden toetsen afnemen. Streef er bij thuisonderwijs naar dat de omstandigheden waarin je toetst zoveel mogelijk gelijk zijn aan de normale situatie in de klas. Neem toetsen dus af aan het einde van het thema als kinderen alle lesstof hebben geleerd en verwerkt en help ouders en kinderen thuis een situatie te creëren met zo min mogelijk afleiding.


   Achtergrondinformatie

   Malmberg is uitgever van leermiddelen. Onze leermiddelen maken we om leerkrachten te ondersteunen bij het geven van goed onderwijs. We gaan daarbij uit van de klassensituatie. Nu kinderen thuis zijn, moet het onderwijs anders georganiseerd worden. We vinden het belangrijk, dat de leerkracht daarbij het contact met de kinderen blijft onderhouden. Dat is essentieel om te komen tot goed onderwijs. De leerkracht is de professional en weet het beste welke ondersteuning het kind nodig heeft om tot leren te komen, ook op afstand. De materialen die we aanbieden zijn erop gericht om de leerkracht hierbij optimaal te ondersteunen.

   Wij zijn er voor je

   Heb je vragen of problemen met thuistoegang neem dan contact op met Basispoort.

   Neem contact op met Malmberg als je vragen hebt over het instellen van de toegang van de softwarepakketten van Malmberg.

   Bekijk ook de handleiding ‘Handleiding Leerkracht-startpagina' om de toegang in te stellen.

   Ben je ouder/verzorger? Neem dan contact op met de leerkracht.   Stuur een mail

   We antwoorden zo snel mogelijk. Het is erg druk. Het beantwoorden van mail kan langer duren dan je van ons gewend bent.

   Mail ons

   Bel ons

   We zijn er voor je op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur voor vragen over inloggen, storingen en onderhoud. Vanaf 8.30 uur kun je terecht voor andere vragen.
   Bel ons op 073 628 8722.

   Twitter

   We zijn online op werkdagen van 8:00 - 17:00 uur.

   @malmberghelpt   Verwerkersovereenkomst

   Bij het gebruik van onze digitale producten verwerkt  Malmberg persoonsdata van leerkrachten/docenten en leerlingen. Malmberg is verwerker van deze persoonsdata in opdracht van de school.

   Als verwerkingsverantwoordelijke moet het schoolbestuur een verwerkersovereenkomst afsluiten. Als u twijfelt of uw bestuur dit al heeft gedaan, adviseren wij u deze stappen te doorlopen:

   1.           Controleer bij uw schoolbestuur of er al een verwerkersovereenkomst is met Malmberg.

   a.           Indien dit niet zo is, kan het bestuur hier de juiste overeenkomst afsluiten

   b.           Als het bestuur de overeenkomst wel heeft ondertekend, hoeft er geen verdere actie ondernomen te worden op dit gebied.