SearchHoe ondersteunt Malmberg?

Malmberg ondersteunt je op zowel pedagogisch als didactisch vlak:

1. Pedagogisch: in samenwerking met Bureau ICE bieden we een handige toolkit aan waarmee je in kaart brengt hoe het met de kinderen gaat op sociaal-emotioneel vlak. Ook is er lesmateriaal beschikbaar om met de kinderen in gesprek te gaan over de gevolgen van corona voor hen en hun omgeving.
2. Didactisch: Per kernvak geven we adviezen om de onderwijsbehoeften van de kinderen vast te stellen en leggen we uit hoe je hier met de methode op inspeelt. Ook hebben we (verkorte) leerroutes voor je uitgewerkt om zo efficiënt en effectief mogelijk het onderwijs op school te vervolgen.
3. Alle software bij de methode die je gebruikt, is nog tot het einde van dit schooljaar beschikbaar, op school en thuis.


Je vindt deze adviezen en materialen op onze speciale website.

Ga naar Malmberg Leerroutes

Advies voor goed onderwijs

Verkorte leerroutes

Op basis van de leerlijnen van de methode stippen we aan wat de cruciale momenten zijn. Dit zijn belangrijkrijke momenten, omdat er bijvoorbeeld verder in de leerlijn geen herhaling meer plaats vindt en er dus instructie nodig is op het lesdoel. Ook zie je waar je beredeneerd sneller door de lesstof kunt gaan. We geven daarnaast adviezen voor remediëring. Je krijgt met de verkorte leerroutes inzicht in het aanbod en kan gericht aandacht geven aan de doelen die aansluiten bij de onderwijsbehoeften van jouw groep. We geven tevens per methode een advies welk diagnostisch meetinstrument ingezet kan worden om te peilen waar kinderen staan.

Wil je meer weten? Kijk het webinar terug over verkorte leerroutes.

Webinar verkorte leerroutes terugkijken

Toolkit Sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO)

Nu de scholen weer volledig open zijn, ontmoeten leerlingen al hun klasgenoten weer voor het eerst na een lange tijd. Kletsen, spelen, ervaringen uitwisselen, hoe was het de afgelopen tijd thuis? Welke leuke dingen heb je meegemaakt of waren er ook juist minder leuke ervaringen? Neem de tijd om er achter te komen hoe het gaat met je leerlingen. Graag helpen we je hiermee door een handige toolkit aan te bieden. In deze toolkit tref je het volgende aan:

 • Kosteloze toegang tot het instrument Sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) van het IEP LVS; dit geeft je inzicht in o.a. zelfvertrouwen, sociale weerbaarheid, verdriet laten zien, inleven in anderen, enz.
 • Een Vertelkaart Welbevinden die leerlingen kunnen invullen met vragen over hoe ze het onderwijs thuis ervaren hebben.
 • Een handreiking voor leerkrachten, hoe combineer je de resultaten vanuit SEO en de Vertelkaart en wat betekent dat voor de komende weken?

Lees meer over de IEP LVS sociaal-emotionele ontwikkeling tool.

Lees meer over de toolkit

Tijd voor reflectie

Nu het schooljaar op zijn einde loopt, breekt de tijd aan om te reflecteren op afgelopen periode. Welke kansen, maar ook aandachtspunten zijn er? Wat wordt de plek van ICT in jullie onderwijspraktijk en hoe ga je dit vormgeven?


Om je hierbij te helpen hebben we een webinar georganiseerd, een whitepaper geschreven en een reflectietool ontwikkeld.

Naar de reflectiepagina

Webinars

In deze periode van afstandsonderwijs en weer opstarten van het onderwijs op school, heeft Malmberg een serie webinars georganiseerd om scholen hierbij te ondersteunen:

 • Afstandsonderwijs vraagt om visie - uitgezonden op 8 april 2020
 • Verkorte leerroutes - uitgezonden op 22 en 23 april 2020
 • Verkorte leerroute Lijn 3 - uitgezonden op 6 mei 2020
 • Verkorte leerroute nieuwe rekenmethodes - uitgezonden op 7 mei 2020
 • Kansen uit afstandsonderwijs - uitgezonden op 10 juni 2020

Terugkijken van deze webinars kan op de speciale webinarpagina.

Naar de webinarpagina

Beschikbaarheid software voor thuis

We stellen tijdelijk onze software, m.u.v. toetssoftware, beschikbaar voor thuisgebruik. Lees hier wat de status is van jouw methodes en licenties.

 • Gebruik je nu al een of meerdere licentie(s) van een van onze methodes?
  Dan kun je deze nu al inzetten voor thuisgebruik.
 • Gebruik je een van onze methodes en heb je nu nog geen of niet alle licenties voor de software bij deze methode?We stellen de digibordsoftware, oefensoftware en verwerkingssoftware van de betreffende methode(s) kosteloos beschikbaar tot het einde van dit schooljaar.
 • Gebruik je nu geen methode van Malmberg, maar wil je wel graag toegang krijgen tot de software?Dan kun je hiervoor een proeflicentie aanvragen op malmberg.nl bij de methode waar het om gaat. De proeflicentie is geldig tot het eind van het jaar.

Bekijk in het overzicht om welke software het gaat.

Overzicht software afstandsonderwijs
Meisje krijgt thuisonderwijs - Malmberg

Tips en suggesties voor thuisgebruik software

1. Thuistoegang instellen in Basispoort

 • Software van Malmberg is geschikt voor thuisgebruik via Malmberg. Op Basispoort lees je hoe dit werkt en kun je de thuistoegang activeren. Je hebt per leerling een e-mailadres nodig. Bij vragen of problemen met thuistoegang kun je contact opnemen met Basispoort.
 • Combinatiegroepen moeten eerst handmatig worden gekoppeld door de ICT-coördinator in het licentiebeheer alvorens deze groepen toegang krijgen. Handleidingen voor de beheerders staan op onze website.


2. Tips voor ouders

 • We adviseren Chrome als browser voor onze software. Download gebruiksaanwijzing voor het installeren van Chrome en het instellen van Flash.
Flash in browsers
 • Om misverstanden met ouders te voorkomen, willen we je vragen ze erop attent te maken dat onze software te gebruiken is op een desktop of laptop en niet geschikt is voor thuisgebruik op een tablet of telefoon.


  3. Thema’s en lessen beschikbaar maken voor leerlingen

  • Bepaal in het leerkrachtportal van elke Malmbergmethode tot welke software het kind toegang heeft. Laat kinderen niet zelfstandig werken aan doelen waar jij nog geen instructie bij hebt gegeven. Jouw instructie is essentieel om ervoor te zorgen dat ze op de juiste manier leren.
  • Stel dus per softwarepakket in welke thema’s en lessen thuis toegankelijk zijn. Gebruik de ‘Handleiding Leerkracht-startpagina' om de toegang in te stellen. Neem contact op met de helpdesk van Malmberg als je hierover vragen hebt.

   4. Tips en advies per softwareproduct

   Digibordsoftware

   Gebruik de digibordsoftware op school of zet het eventueel in bij thuisonderwijs. De digibordsoftware is er voor de leerkracht. Het helpt jou bij het geven van instructie aan kinderen en is dan ook zo ingericht dat jij als leerkracht hier goed je weg in kunt vinden. Het bevat bijvoorbeeld achtergronden, verlengde instructie-opdrachten, plus-activiteiten maar ook toetsopgaven. Kinderen er zelfstandig mee laten werken heeft geen meerwaarde.


   Verwerkingssoftware

   Na jouw instructie op lesdoelen kunnen kinderen zelf verwerken. Dit kan met de verwerkingssoftware. Zorg ervoor dat je alleen die thema’s en lessen in de verwerkingssoftware openzet waarover je instructie hebt gegeven.


   Oefensoftware

   Om de aangeboden lesdoelen verder in te oefenen kunnen kinderen na de instructie en verwerking zelfstandig aan de slag met de oefensoftware. Deze is er voor lesdoelen en bij vakgebieden waar automatisering van toepassing is. De oefensoftware bevat oefeningen om ongeveer een kwartier per week verder te oefenen met doelen die eerder door jou zijn aangeboden. Ook hier geldt, dat jij bepaalt aan welke kinderen je waarvoor gericht toegang geeft.


   Toetssoftware

   Aan het einde van het thema kun je bij sommige methoden toetsen afnemen. Streef er bij thuisonderwijs naar dat de omstandigheden waarin je toetst zoveel mogelijk gelijk zijn aan de normale situatie in de klas. Neem toetsen dus af aan het einde van het thema als kinderen alle lesstof hebben geleerd en verwerkt en help ouders en kinderen thuis een situatie te creëren met zo min mogelijk afleiding.


   Veelgestelde vragen

   Bekijk op de servicepagina het overzicht met de meest gestelde vragen rondom afstandsonderswijs en de ondersteuning van Malmberg.

   Voorbeelden van vragen zijn:

   - Hoe praat ik met de kinderen over corona?
   - Wij zijn als school helemaal niet digitaal ingesteld. Hoe kunnen we afstandsonderwijs toch zo goed mogelijk organiseren?
   - Welke mogelijkheden zijn er om instructie aan mijn kinderen te organiseren?
   - Hoe zorg ik dat kinderen blijven leren?

   Naar de veelgestelde vragen

   Wij zijn er voor je

   Heb je vragen of problemen met thuistoegang neem dan contact op met Basispoort.

   Neem contact op met Malmberg als je vragen hebt over het instellen van de toegang van de softwarepakketten van Malmberg.

   Bekijk ook de handleiding ‘Handleiding Leerkracht-startpagina' om de toegang in te stellen.

   Ben je ouder/verzorger? Neem dan contact op met de leerkracht.   Stuur een mail


   Mail ons

   Bel ons

   We zijn er voor je op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur voor vragen over inloggen, storingen en onderhoud. Vanaf 8.30 uur tot 17:00 uur kun je terecht voor andere vragen.
   Bel ons op 073 628 8722.

   Twitter

   We zijn online op werkdagen van 8:00 - 17:00 uur.

   @malmberghelpt   Achtergrondinformatie

   Malmberg is uitgever van leermiddelen. Onze leermiddelen maken we om leerkrachten te ondersteunen bij het geven van goed onderwijs. We gaan daarbij uit van de klassensituatie. Nu kinderen thuis zijn, moet het onderwijs anders georganiseerd worden. We vinden het belangrijk, dat de leerkracht daarbij het contact met de kinderen blijft onderhouden. Dat is essentieel om te komen tot goed onderwijs. De leerkracht is de professional en weet het beste welke ondersteuning het kind nodig heeft om tot leren te komen, ook op afstand. De materialen die we aanbieden zijn erop gericht om de leerkracht hierbij optimaal te ondersteunen.

   Verwerkersovereenkomst

   Bij het gebruik van onze digitale producten verwerkt  Malmberg persoonsdata van leerkrachten/docenten en leerlingen. Malmberg is verwerker van deze persoonsdata in opdracht van de school.

   Als verwerkingsverantwoordelijke moet het schoolbestuur een verwerkersovereenkomst afsluiten. Als u twijfelt of uw bestuur dit al heeft gedaan, adviseren wij u deze stappen te doorlopen:

   1.           Controleer bij uw schoolbestuur of er al een verwerkersovereenkomst is met Malmberg.

   a.           Indien dit niet zo is, kan het bestuur hier de juiste overeenkomst afsluiten

   b.           Als het bestuur de overeenkomst wel heeft ondertekend, hoeft er geen verdere actie ondernomen te worden op dit gebied.