SearchThuisgebruik leerlingsoftware bij quarantaine

Kan een kind tijdelijk niet naar school in verband met quarantaine of coronaklachten? Dan kan het kind thuis inloggen op de leerlingsoftware van de taal- en rekenmethodes van Malmberg.

De leerlingsoftware, waarvoor de school een licentie heeft, kun je openstellen om thuis te gebruiken. Het gaat om de volgende methodes:

 • Pluspunt 4: Basis digitaal, Basis papier
 • Pluspunt 3: oefensoftware
 • De wereld in getallen 5: Basis digitaal, Basis papier
 • De wereld in getallen 4: oefensoftware
 • Taal actief 4 taal: verwerkingssoftware taal, oefensoftware woordenschat extra
 • Taal actief 4 spelling: verwerkingssoftware spelling, oefensoftware spelling, oefensoftware spellingbegeleiding
 • Staal taal: oefensoftware woordenschat
 • Staal spelling: oefensoftware spelling
 • Lijn 3: oefensoftware
 • Argus Clou, Meander en Meander 2: oefensoftware topografie

Hoe werkt het?

Volg voor het instellen van de thuisinlog het stappenplan.
Het is belangrijk om te weten dat zowel de school als de ouders handelingen moeten uitvoeren om de inlog voor thuis in te stellen. Als dit is gebeurd, kan het kind via https://www.basispoort.nl/login/thuisgebruiker/ thuis aan de slag met de software van de methode. Deze omgeving is dezelfde als waar het kind op school mee werkt en sluit direct aan bij de lesmethode.

Advies bij thuisgebruik software

Het thuis oefenen en verwerken in de software is geen vervanging van de lessen op school. Jij als leerkracht kent de kinderen en de onderwijsbehoeften het beste en kan daar flexibel op inspelen. Bijvoorbeeld: is extra instructie wenselijk of is er meer behoefte aan het automatiseren van vaardigheden? De software van de methodes sluit direct aan op de didactiek en methodiek van de methode. Er is dus nooit sprake van dubbel leren.

Rekenen

Werk je met de Basis digitaal-editie van Pluspunt 4 of De wereld in getallen 5? Dan betekent dit dat het kind vanuit huis ook toegang heeft tot de onderdelen die in de reguliere les samen met de leerkracht gedaan worden. Denk daarbij aan de oefeningen die de kinderen samen met de leerkracht doen tijdens de instructie, maar ook de taken in het basisdeel (verwerking van lesstof). De instructie op het digibord is echter niet voor een kind in zijn eigen Bingel-omgeving te zien. Ons advies is het thuiswerken voor deze kinderen zo zorgvuldig mogelijk te organiseren:

 • Probeer de kinderen via een live verbinding de instructie, die in de klas gegeven wordt, te laten volgen. Laat ze nooit zonder instructie of uitleg starten met de verwerking van een nieuw lesdoel. Tip: je kunt de leerling uitnodigen voor je les via Teams, Google Hangouts of een andere online vergadertool die op je school gebruikt wordt en dan het scherm, dat je op het digibord laat zien, delen.

 • Als een directe verbinding niet mogelijk is, zorg dan dat je de leerling op een ander moment, voorafgaand aan de verwerking, instructie en uitleg geeft op het lesdoel.

 • Je kunt de voortgang van alle kinderen volgen in het dashboard. Besteed specifiek aandacht aan de kinderen die op afstand werken door ook de resultaten op de peilingslessen (les 5, les 10 en bij De wereld in getallen les 15) te bekijken. Op deze manier kun je tijdig signaleren of er problemen of onduidelijkheden zijn.

 • Aan de 'Eigen taken' werken kinderen altijd zelfstandig. Daar kun je deze kinderen thuis goed zelfstandig mee aan de slag laten gaan.

Taal en spelling

Werk je op je school met de verwerkingssoftware van Taal actief taal of Taal actief spelling, dan kunnen kinderen deze thuis gebruiken voor verwerking. Ons advies is het thuiswerken voor deze kinderen zo zorgvuldig mogelijk te organiseren:

 • Probeer de kinderen via een live verbinding de instructie, die in de klas gegeven wordt, te laten volgen. Laat ze nooit zonder instructie of uitleg starten met de verwerking van een nieuw lesdoel. Tip: je kunt de leerling uitnodigen voor je les via Teams, Google Hangouts of een andere online vergadertool die op je school gebruikt wordt en dan het scherm, dat je op het digibord laat zien, delen.

 • Als een directe verbinding niet mogelijk is, zorg dan dat je de leerling op een ander moment, voorafgaand aan de verwerking, instructie en uitleg geeft op het lesdoel.

 • Je kunt de voortgang van alle kinderen volgen in de Resultatenmonitor. Besteed daarbij specifiek aandacht aan de kinderen die op afstand werken. Je kunt dan tijdig signaleren of er problemen of onduidelijkheden zijn.

Werk je op school (ook) met de oefensoftware bij Taal actief of Staal? In de oefensoftware oefenen kinderen altijd zelfstandig verder met doelen die al tijdens de instructie aan bod zijn gekomen.

 • Laat kinderen oefenen met doelen waarop instructie heeft plaatsgevonden.

 • Zorg dat kinderen niet vooruitwerken.

 • Monitor de oefenresultaten in de Resultatenmonitor en laat ze aansluiten bij jouw online (verlengde) instructiemomenten in de klas.

Opstarten en leerroutes

Op onze speciale pagina met leerroutes geven we je adviezen voor het opstarten van je lessen na de zomervakantie voor bijvoorbeeld rekenen en taal. Kies je ervoor om nog blokken in te halen of kies je voor een normale start van het schooljaar?

Je vindt deze adviezen op onze speciale website.

Ga naar Malmberg Leerroutes

Reflectie op het afgelopen schooljaar

Welke kansen, maar ook aandachtspunten, zijn er te halen uit de periode van afstandsonderwijs in het afgelopen schooljaar? Wat wordt de plek van ICT in jullie onderwijspraktijk en hoe ga je dit vormgeven?

Om je hierbij te helpen hebben we een webinar georganiseerd, een whitepaper geschreven en een reflectietool ontwikkeld.

Naar de reflectiepagina

  Wij zijn er voor je

  Heb je vragen of problemen met thuistoegang neem dan contact op met Basispoort.

  Neem contact op met Malmberg als je vragen hebt over het instellen van de toegang van de softwarepakketten van Malmberg.

  Bekijk ook de handleiding ‘Handleiding Leerkracht-startpagina' om de toegang in te stellen.

  Ben je ouder/verzorger? Neem dan contact op met de leerkracht.  Stuur een mail

  Stel je vraag aan een van onze medewerkers, wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

  Mail ons

  Bel ons

  We zijn er voor je op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur voor vragen over inloggen, storingen en onderhoud. Vanaf 8.30 uur tot 17:00 uur kun je terecht voor andere vragen.
  Bel ons op 073 628 8722.

  Twitter

  We zijn online op werkdagen van 8:00 - 17:00 uur.

  @malmberghelpt  Achtergrondinformatie

  Malmberg is uitgever van leermiddelen. Onze leermiddelen maken we om leerkrachten te ondersteunen bij het geven van goed onderwijs. We gaan daarbij uit van de klassensituatie. Nu kinderen thuis zijn, moet het onderwijs anders georganiseerd worden. We vinden het belangrijk, dat de leerkracht daarbij het contact met de kinderen blijft onderhouden. Dat is essentieel om te komen tot goed onderwijs. De leerkracht is de professional en weet het beste welke ondersteuning het kind nodig heeft om tot leren te komen, ook op afstand. De materialen die we aanbieden zijn erop gericht om de leerkracht hierbij optimaal te ondersteunen.

  Verwerkersovereenkomst

  Bij het gebruik van onze digitale producten verwerkt  Malmberg persoonsdata van leerkrachten/docenten en leerlingen. Malmberg is verwerker van deze persoonsdata in opdracht van de school.

  Als verwerkingsverantwoordelijke moet het schoolbestuur een verwerkersovereenkomst afsluiten. Als u twijfelt of uw bestuur dit al heeft gedaan, adviseren wij u deze stappen te doorlopen:

  1.           Controleer bij uw schoolbestuur of er al een verwerkersovereenkomst is met Malmberg.

  a.           Indien dit niet zo is, kan het bestuur hier de juiste overeenkomst afsluiten

  b.           Als het bestuur de overeenkomst wel heeft ondertekend, hoeft er geen verdere actie ondernomen te worden op dit gebied.