Search

Topografie in context

Met Argus Clou geef je context aan topografie. Je laat bijvoorbeeld een kaart met topografische namen zien. Daarna krijgen de kinderen een thematische kaart over een bepaald onderwerp. En op die kaart staan weer dezelfde topografische namen. Zo geef je de topografie meer betekenis.

Schaalniveaus

Argus Clou Aardrijkskunde hanteert voor elke jaargroep een ander schaalniveau. In groep 5-6 is dat Nederland, in groep 7 Europa en in groep 8 de wereld. In groep 5-8 geef je topografie in elke tweede les van een thema. Kaartinterpretatie is een vast onderdeel van deze lessen.

Mentaal kaartbeeld

Een mentaal kaartbeeld helpt kinderen om geografische informatie beter te plaatsen en beoordelen. Argus Clou koppelt inhoudelijke kennis aan topografie en kaartvaardigheden. Wat zie je op de kaart en waarom juist daar?

Aparte topografietoets

Argus Clou Aardrijkskunde heeft aparte toetsen voor topografie.

Meer didactiek en organisatie