Search

Thema’s en routekeuze

Geschiedenis

Thematisch-concentrisch

Elk schooljaar bestaat uit 5 thema’s met 2 tijdvakken. Je behandelt dus 10 tijdvakken in een jaar. De tijdvakken en thema’s zijn voor elke jaargroep hetzelfde en hebben een vaste opbouw. Tijdens de hele basisschoolperiode van groep 3 t/m 8 komt elk tijdvak dus 6 keer aan bod. Zo raken de kinderen heel vertrouwd met de onderwerpen en onthouden ze de lesstof beter.

Overkoepelend onderwerp

De thematische indeling is voor alle jaargroepen hetzelfde. Maar het overkoepelend onderwerp van een thema varieert wel per jaargroep. Dit onderwerp brengt de 2 tijdvakken met elkaar in verband. Hierdoor zien de kinderen de samenhang tussen de tijdvakken.

Aantal lessen per thema

In groep 3-4 telt elk thema 2 lessen. Het totale jaarprogramma voor groep 3-4 bestaat dus uit 5 thema’s x 2 lessen = 10 lessen (weken) per leerjaar. Een thema in groep 5-8 telt 6 lessen. Het totale jaarprogramma voor deze groepen is dus 5 thema’s x 6 lessen = 30 lessen (weken) per leerjaar.

Vaste opbouw per thema en routekeuzes

Alle thema’s in Argus Clou Geschiedenis zijn op dezelfde herkenbare manier opgebouwd. Wel kun je kiezen uit verschillende routes bij bepaalde lessen. Je kiest de route die het best bij jou en de groep past.

Download de brochure voor meer uitleg en informatie over opbouw en de routes.

Brochure Argus Clou Geschiedenis

Meer didactiek en organisatie