Search

Thema’s en keuze practicum

Argus Clou Natuur en techniek

Thematisch-concentrisch

Een leerjaar in Argus Clou Natuur en Techniek bestaat uit 5 thema’s. Deze zijn voor alle jaargroepen hetzelfde en hebben een vaste opbouw. Tijdens de hele basisschoolperiode van groep 3 tot en met 8 komt elk onderwerp dus 6 keer aan bod. Zo raken de kinderen heel vertrouwd met de onderwerpen en onthouden ze de lesstof beter.

Aantal lessen per thema

In groep 3-4 telt elk thema 2 lessen. Het totale jaarprogramma voor groep 3-4 bestaat uit 5 thema’s x 2 lessen = 10 lessen (weken) per leerjaar. Een thema in groep 5-8 telt 6 lessen. Het totale jaarprogramma voor deze groepen is dus 5 thema’s x 6 lessen = 30 lessen (weken) per leerjaar.

Vaste opbouw per thema en vrije keuze voor practicum

Alle thema’s in Argus Clou Natuur en Techniek zijn op dezelfde herkenbare manier opgebouwd. Wel kun je kiezen uit verschillende routes bij bepaalde lessen. Zo kun je in les 3 en 5 voor groep 5-8 zelf kiezen voor een practicum of een beschrijvende lesvorm. Met beide routes haal je alle kerndoelen. Je kiest de route die het best bij jou en de groep past.

Download de brochure voor meer uitleg en informatie over opbouw en keuze van lesvorm.

Brochure Argus Clou Natuur en techniek

Meer didactiek en organisatie