Search

Argus Clou

Didactiek en organisatie

Een compacte methode met uitdaging én resultaat!

In Argus Clou staan de leerresultaten centraal, maar de reis naar het resultaat bevat veel uitdagingen en verrassingen. De methode heeft een jaarprogramma van 30 lessen per vak in groep 5-8 en 10 lessen in groep 3-4. Bovendien heb je weinig materialen nodig. Dit maakt de methode heel compact.

Bekijk de leerlijnen

Didactiek

Uitdagen om te ontdekken

Argus Clou maakt lesstof boeiender dan ooit. Samen dagen jullie de kinderen uit om te ontdekken en onderzoeken.

Elk thema start met een authentieke bron: een echte persoon, voorwerp of gebeurtenis. Daarna koppel je een ontdekvraag aan de eerste les. In les 3 van elk thema lossen de kinderen een mysterie op. Les 5 bevat een kijkplaat waarop de kinderen de geleerde kennis herontdekken. Bij natuur en techniek kun je in les 3 en 5 ook kiezen voor een practicum (of doe-opdracht).

De methode leest als een spannend boek. Alle lesstof is in verhalende stijl geschreven door kinderboekenschrijvers.

Meervoudige intelligentie

Met Argus Clou stimuleer je de ontwikkeling van talenten. De optionele creatieve routes in les 3 en les 5 spreken steeds een ander talent aan. Ze vormen een leuk alternatief voor de verwerking van de lesstof in het werkboek.

Opbrengstgericht werken Argus Clou

De zekerheid van goede leerresultaten is een belangrijk uitgangspunt van Argus Clou. De leerdoelen zijn verankerd in een duidelijk te volgen leerlijn: van lesstof tot toets. In een vast aantal weken haal je gegarandeerd alle kerndoelen.

Moeiteloos differentiëren

Argus Clou maakt differentiëren heel makkelijk. Het gaat haast automatisch. De mogelijkheden in groep 5-8 zijn steeds een logisch gevolg van de les en de resultaten per kind. Zo geef je moeiteloos onderwijs op maat.

Meer informatie

Complete ervaring met ICT

De lesmaterialen van Argus Clou zijn mooi, spannend en uitdagend. Maar de complete Argus Clou-ervaring heb je pas met de prachtige, uitgebreide digibordsoftware. De software bevat bovendien een interactief spel aan het eind van elk thema. Hiermee sluit je een thema helemaal af in Argus Clou-stijl.

Toon alle gestelde vragen

Organisatie

Overzichtelijke handleiding

Bij Argus Clou hoort een overzichtelijke handleiding. Je kunt dus meteen aan de slag met de methode. En je hebt maar weinig tijd nodig om een les voor te bereiden.

Groep 3-4 als basis

Met het programma voor groep 3 en 4 geef je de kinderen een ideale basis voor de zaakvakken in de bovenbouw.

Meer informatie

Combinatiegroepen Argus Clou

De thematisch-concentrische opbouw van Argus Clou maakt de methode heel geschikt voor combinatiegroepen.

Meer informatie
Toon alle gestelde vragen

Aardrijkskunde

Topografie in context

Met Argus Clou geef je topografie meer betekenis. Je laat bijvoorbeeld een kaart met topografische namen zien. Daarna krijgen de kinderen een thematische kaart over een bepaald onderwerp. En op die kaart staan weer dezelfde topografische namen.

Meer informatie

Thema's en routekeuze

Een leerjaar bestaat uit 5 aardrijkskundige thema’s. Deze zijn voor alle jaargroepen hetzelfde en hebben een vaste opbouw. Maar bij bepaalde lessen kun je zelf een route kiezen.

Meer informatie
Toon alle gestelde vragen

Natuur en techniek

Accent op techniek

In Argus Clou Natuur en Techniek zijn de vakken biologie, natuurkunde en techniek gelijk verdeeld. Elk vakgebied bestrijkt ongeveer een derde van de lesstof. Maar omdat techniek en wetenschap belangrijk zijn in Nederland, hebben we techniek op een natuurlijke manier in de hele methode geïntegreerd.

Thema's en keuze practicum

Een leerjaar bestaat uit 5 thema’s. Deze zijn voor alle jaargroepen hetzelfde en hebben een vaste opbouw. Maar bij bepaalde lessen kun je kiezen tussen een practicum of een beschrijvende les.

Meer informatie
Toon alle gestelde vragen

Geschiedenis

Tijdbalk geeft houvast

Op elke pagina in het lesboek en werkboek staat een tijdbalk die de kinderen een historisch houvast geeft. In de digibordsoftware is deze tijdbalk interactief. Op de tijdbalk staan de tijdvakken en jaartallen, met nadruk op het tijdvak waar het lesonderwerp over gaat. Zo krijgen de kinderen grip op de tijd en zien ze de historische samenhang.

Thema’s en routekeuze Argus Clou

Elk schooljaar bestaat uit 5 thema’s met 2 tijdvakken. Je behandelt dus 10 tijdvakken in een jaar. De tijdvakken en thema’s zijn voor elke jaargroep hetzelfde en hebben een vaste opbouw. Maar bij bepaalde lessen kun je zelf een route kiezen.

Meer informatie
Toon alle gestelde vragen