Search

Argus Clou

Brochure

Brochures Argus Clou

In de brochure Argus Clou lees je alles over deze lesmethode voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek voor groep 3 t/m 8 in het basisonderwijs. De aanpak van de differentiatie binnen de methode wordt toegelicht. En je krijgt een helder overzicht van de kerndoelen en leerlijnen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.

Brochures Argus Clou downloaden

Download de brochures van Argus Clou als PDF.