Search

Weet wat je leert

Kinderen leren beter als ze weten wat en waarom ze iets leren. Met Taal actief maak je ze daarvan bewust.

Elk taalboek en werkboek start met een visuele leerlijn. In deze leerlijn zien de kinderen alle taalvoelen die ze de komende thema’s gaan leren. Elke les begin je met het instapkaartje, waarop staat wat de kinderen gaan leren. Elke les eindig je met het uitstapkaartje als reflectiemoment.

Zien wat je leert

Taal actief informeert de kinderen over wat ze leren. Elk taal- en werkboek start met een visuele leerlijn. In deze leerlijn zien de kinderen wat ze de komende thema’s gaan leren.

Handig instappen

Daarnaast behandel je aan het begin van iedere les het ‘instapkaartje’. Dit geeft een duidelijke doelbeschrijving (‘Dit ga je leren’) en een uitleg in begrijpelijke taal (‘Dit moet je weten’). Zo weten kinderen wat ze gaan leren.

Het instapkaartje is ook een goed hulpmiddel als de kinderen zelfstandig werken. Elke les sluit je af met een ‘uitstapkaartje’. Dit is een belangrijk reflectiemoment voor de kinderen. Ze kijken terug op het lesdoel.