Search

Weet wat je leert

Taal actief neemt kinderen serieus en informeert ze over wat ze leren. Elk werkboek start daarom met een visuele leerlijn. In deze leerlijn zien de kinderen alle spellingcategorieën die ze de komende thema’s gaan leren.

Instapkaartje

Je begint elke les met de behandeling van het instapkaartje. Op het instapkaartje staat een voorbeeldwoord met een afbeelding en de spellingaanpak in het kort. Het instapkaartje is een goed hulpmiddel bij het zelfstandig werken.

Uitstapkaartje

Elke les sluit je af met een uitstapkaartje. Dit is een belangrijk reflectiemoment voor de kinderen; ze kijken terug op de spellingcategorie.