Search

Veel aandacht voor woordenschat


Taal actief besteedt veel aandacht aan woordenschat. De leerlijn woordenschat zit in het basisprogramma en is volledig opgebouwd volgens de didactiek uit ‘Met woorden in de weer' van Dirkje van den Nulft & Marianne Verhallen’.

De kern van consolideren is veel en speels herhalen van zowel het woord als de betekenis. Taal actief doet dit in de lessen woordenschat en met woordspelletjes, maar ook in de overige lessen taal en spelling komen de woorden terug. Taal actief is zo opgebouwd dat de kinderen meerdere keren in aanraking komen met de themawoorden.

Woordenschat extra

De methode besteedt in het basisprogramma veel aandacht aan woordenschat. Voor de meeste kinderen is dat voldoende. Maar speciaal voor kinderen met een beperkte woordenschat is er een apart programma: woordenschat extra. Dit beslaat ongeveer 60 minuten per week.

480 nieuwe woorden

Het programma woordenschat extra bevat per jaargroep 480 nieuwe woorden. Dit zijn eenvoudige woorden die niet in het basispakket van Taal actief voorkomen. Woordenschat extra volgt de didactische aanpak uit ‘Met woorden in de weer’ van Dirkje van den Nulft & Marianne Verhallen.

Zelfde thema’s

In woordenschat extra komen dezelfde 8 thema’s voor als in het taal- en spellinggedeelte van Taal actief. Het pakket bestaat uit 3 voorleesverhalen per thema, geschreven door bekende kinderboekenschrijvers. In elk verhaal worden 20 woorden gesemantiseerd.

De materialen

Ga je woordenschat extra (klassikaal) gebruiken met een grote groep kinderen? Dan adviseren wij je om de digibordsoftware, de handleiding en de werkboeken aan te schaffen.

Wil je het programma maar met een paar kinderen in de gebruiken? Of heb je voldoende pc’s? Dan adviseren wij je om de handleiding en het oefenprogramma aan te schaffen.

De kinderen kunnen vrijwel geheel zelfstandig met het programma aan de slag. De computer analyseert en registreert de resultaten automatisch.

Download de brochure Woordenschat