Search

Taalbegaafdheid (Plusboek)


Taal verkennen is een nieuwe term in Taal actief. De oude term ‘taalbeschouwing’ suggereert passief praten over taal. ‘Taal verkennen’ staat voor actief onderzoeken en nieuwsgierig grip krijgen op de gevarieerdheid van taal en daar waardering voor krijgen.

In het kort

De lessen hanteren het IGDI-model. Alle lessen en oefenopdrachten zijn beschikbaar op 3 niveaus. Elke week herhaling/toepassing van doelen op vrijdag. En bij elke les hoort een extra oefenblad.

IGDI-model

De didactiek van Taal actief is uitgewerkt volgens het IGDI-model: interactief, gedifferentieerd, directe instructie. Bij de lessen taal verkennen betekent dit dat je als leerkracht het startpunt bent van het leerproces. Je brengt de kinderen op het juiste spoor door ze eerst te vertellen wat ze gaan leren en wat ze daarvoor moeten weten of kunnen.

Iedere les sluit je af met een reflectievraag in het taalboek en aanwijzingen voor vervolg in de handleiding.

Doelen

In het domein taal verkennen werk je aan 4 hoofddoelen.

  • Je geeft de kinderen inzicht in het Nederlands taalsysteem via regels, gestuurde ontdekkingen en actief verkennen.
  • Je leert de kinderen om over taal te spreken door ze taalkundige begrippen aan te reiken.
  • Je leert de kinderen om zich over taalgebruik te verwonderen via herkenbare taalverschijnselen.
  • Je creëert betrokkenheid bij de kinderen door ze te laten nadenken, praten en reflecteren over hun eigen taal.