Search

Structureel herhalen en oefenen

Goed leren spellen is een kwestie van oefenen. Taal actief laat kinderen veel oefenen, ook voor het woordendictee. Elke spellingcategorie elk jaar meerdere malen terug. En herhaal je ook in andere leerjaren, maar dan met steeds moeilijkere woorden. Voor elke les zelfstandig werken is een extra oefenblad beschikbaar.

Veel oefenen

De actieve betrokkenheid van veel basisscholen bij de totstandkoming van Taal actief heeft effect gehad. Deze nieuwe versie geeft ruim baan aan een veelgehoorde wens van leerkrachten: veel oefenen vóór het themadictee. Daarom biedt Taal actief extra oefening en herhaling op verschillende manieren aan:

  • Systematisch herhalen van moeilijkere spellingcategorieën binnen de leerlijn.
  • Voldoende ruimte voor het ‘opfrissen’ van een eerdere categorie.
  • Aan het eind van elke instructieles een oefendictee, waarin ook de opfriscategorieën zijn opgenomen.
  • Een extra oefenblad bij elke les.
  • Per week 15 minuten werken aan digitale oefenopdrachten.

Meer didactiek en organisatie