Search

Strategisch Spellingonderwijs

In Taal actief staat het resultaat centraal, dus ook in de leerlijn spelling. Aan de ontwikkeling van het spellingprogramma hebben diverse spellingspecialisten, leerkrachten en IB’ers meegewerkt. De thema’s van Spelling sluiten aan bij Taal.

Niet te voorspelbaar

Spellingonderwijs mag niet te voorspelbaar zijn. Het moet de kinderen actief laten nadenken. Daarom staat in elke les 1 spellingprobleem centraal, maar krijgen de kinderen ook woorden met andere en meerdere spellingproblemen aangeboden. Ze krijgen dus geen woordpakketten, maar oplossingsstrategieën. Op deze manier houdt Taal actief de kinderen bij de les.

Twee leerlijnen

Taal actief Spelling bestaat uit 2 leerlijnen:

  • onveranderlijke woorden (38 categorieën)
  • werkwoorden (10 categorieën)

Werkwoordspelling vanaf groep 6

De lessen spelling geef je in groep 4 tot en met 8. Eind groep 6 start je al met werkwoordspelling. Vanaf dat moment gaat de helft van de lessen over het correct leren schrijven van werkwoorden. Werkwoordspelling doet een beroep op de kennis van grammaticale begrippen en het inzicht in relaties tussen zinsdelen. In de leerlijn ‘taal verkennen’ komen deze begrippen en zinsdelen al vanaf groep 5 verkennend aan bod.

Eén nieuwe categorie per week

In elke basisweek biedt Taal actief 1 nieuwe spellingcategorie aan. Vanaf eind groep 6 komt er per week 1 categorie werkwoordspelling bij. Daarnaast fris je elke week 2 eerder aangeboden categorieën op.