Search

Spreken en luisteren didactiek


Het domein spreken & luisteren in Taal actief is onderwijs in mondelinge communicatie. Bij mondelinge communicatie gaat het niet over spreken en luisteren alleen. Met Taal actief leer je de kinderen ook tonen (spreken met het lichaam) en kijken (observeren van lichaamstaal).

In het kort

Elke les is voorzien van een concreet voorbeeld: film, audio of voorbeeldtekst. Elke les heeft een praathulp en een luisterhulp: een ‘checklist’ voor het voeren en evalueren van een gesprek.

Doelen

In het domein spreken & luisteren werk je als leerkracht aan 3 hoofddoelen.

- Je stimuleert de uitdrukkingsvaardigheid van kinderen (spreken en tonen). Ze leren hun bedoelingen in presentaties, gesprekken en discussies goed en krachtig te formuleren. Zowel in woord, toon en gebaar.

- Je stimuleert de verwerkingsvaardigheden van kinderen (kijken en luisteren). Je leert ze met verschillende doelen luisteren en kijken naar lichaamstaal.

- Je geeft kinderen inzicht in de communicatie. Hoe verloopt communicatie, met welke doelen kun je spreken en luisteren? Wat zijn gespreksregels en gesprekspatronen?