Search

Speciale Spellingsbegeleiding


Soms heeft een kind niet genoeg aan de verlengde instructie om de opdracht te kunnen maken. In dat geval kun je een beroep doen op de map speciale spelling begeleiding voor remedial teaching. De map is speciaal voor deze methode ontworpen en samengesteld door een ervaren remedial teacher en spellingexpert. Voor iedere jaargroep is er aparte lesstof.

Twee routes

De map speciale spellingbegeleiding bevat 2 routes.

1. De pre-teachingroute:

In deze route geef je de kinderen stapsgewijze pre-instructie voor elke instructieles en extra oefenmateriaal tot aan het minimumniveau (1 ster in Taal actief). Na deze extra instructie en oefening volgen kinderen het reguliere spellingprogramma.

2. De individuele route:

In deze route krijgen de kinderen deels pre-instructies en deels vervangende lessen. De kinderen volgen dus niet altijd het reguliere programma. Dat betekent dat kinderen het basisniveau (2 ster) niet volledig zullen halen. Je streeft wel naar beheersing op het minimumniveau (1ster).

Ook hier wordt het IGDI model gevolgd.