Search

Schrijven didactiek

Bij het domein schrijven gaat Taal actief uit van een zogenaamde procesgerichte benadering. Dit betekent dat Taal actief leren schrijven ziet als een cyclisch proces. Het belangrijkste doel is communicatie.

In het kort

Elke les is voorzien van een concreet voorbeeld en heeft een ‘nakijkhulp’ en een ‘schrijfhulp’. Dit is een ‘checklistje’ voor het voeren en evalueren van een gesprek.

Doelen

In het domein schrijven werk je als leerkracht aan 3 hoofddoelen. Je leert de kinderen:

- Om verschillende genres en tekstsoorten te schrijven die elk hun eigen kenmerken hebben. Dat doen ze op papier of op de computer.
- Kritisch kijken naar hun eigen teksten en deze te reviseren. Vanaf groep 5 leren ze een begin- en een eindversie te schrijven.
- Reflecteren op hun eigen schrijfwerk en op dat van anderen.

Presentatie en publicatie

Mensen, en dus ook kinderen, schrijven om gelezen te worden. Presentatie en publicatie van schrijfwerk zijn daarom van cruciaal belang bij het domein schrijven.

Reflectie met schrijfportfolio’s

Jouw school kan zelf schrijfportfolio’s aanschaffen. De kinderen bewaren al hun schrijfwerk in hun eigen portfolio. Ook hun digitale schrijfwerk printen ze uit en bewaren ze in hun portfolio.

Meer didactiek en organisatie