Search

Reflectie

Taal actief gelooft in de kracht van reflectie en het expliciet verwoorden hiervan.

Dit gebeurt in Taal actief op verschillende manieren:

  • Het leerdoel: welke spellingmoeilijkheid heb je geleerd, wat vind je nog moeilijk?
  • De beleving: wat vond je van de les?
  • De transfer: ken je andere woorden met deze spellingmoeilijkheid?

Uitstapkaart

Elke les in Taal actief Spelling eindigt met een ‘uitstapkaart’. Op deze kaart staat een reflectievraag op het niveau van het kind. In de handleiding krijg je tips om met deze vraag de reflectie uit te voeren.