Search

Organisatie en Thema’s

Per dag geef je 60 minuten les met de methode, taal inclusief spelling.

Lesschema Taal actief in minuten

Dag Taal Spelling
Maandag 60 -
Dinsdag 40 20
Woensdag 40 20
Donderdag 40 20
Vrijdag 40 20

Een jaarplanning met ruimte

Taal actief heeft 8 jaarlijks terugkerende thema’s die elk 4 weken duren. Er zijn dus 32 lesweken per jaar, wat ruimte geeft in het jaarprogramma. Voor een zinvolle invulling van de uitloopruimte heeft Taal actief diverse suggesties in de vorm van een instapweek, uitstapweek en parkeerweken.

De parkeerweek gebruik je voor uitloop in het programma of het afnemen van niet- methodegebonden toetsen. Taal actief heeft lessen creatief schrijven voor de parkeerweek. Die vind je op Mijn Malmberg Taal actief onder de kop lessuggesties.

Elk thema een vaste opbouw

Een thema duurt 4 weken en begint altijd met een ankerverhaal. Alle ankerverhalen zijn geschreven op het juiste technisch leesniveau. Het verhaal is het uitgangspunt voor het gehele thema.

In de eerste 3 weken geef je de basislessen. Tijdens deze lessen differentieer je op 3 niveaus. Aan het eind van week 3 volgt een taaltoets. In week 4 gaan kinderen aan de hand van de toetsresultaten remediëren, herhalen of verrijken (r-h-v).

  • Week 1 - Basisweek, differentiatie op 3 niveaus
  • Week 2 - Basisweek, differentiatie op 3 niveaus
  • Week 3 - Basisweek, differentiatie op 3 niveaus
  • Toets
  • Week 4 - Remediëren, herhalen of verrijken

Elk lestype een vaste opbouw

De lessen binnen Taal actief hebben dezelfde herkenbare opbouw volgens het Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructiemodel (IGDI). Een les taal bestaat uit een leerkrachtgebonden lesdeel en een lesdeel zelfstandig werken.