Search

Integratie van leerlijnen


De leerlijn spelling is optimaal afgestemd op de andere leerlijnen van Taal actief.

Taal en Spelling zijn op de volgende manieren op elkaar afgestemd:

  • Het spellingprogramma volgt dezelfde thema’s als het taalprogramma.
  • In de ankerverhalen zijn woorden uit het spellingprogramma verwerkt. Tijdens de introductie van de spellingles leg je een link met het ankerverhaal.
  • Woorden uit het taalprogramma zijn verwerkt in de spellinglessen.
  • In elke instructieles spelling is een ‘woord van de dag’ opgenomen (woordenschat). Dit woord en de betekenis staat voor de kinderen afgebeeld in het werkboek en is gerelateerd aan het lesdoel of is in de opdracht verwerkt.
  • In de lessen schrijven besteed je expliciet aandacht aan correct schrijven als onderdeel van de controlefase.
  • Veel onderwerpen uit het spellingprogramma komen eerst in de lessen taal verkennen aan bod. In die lessen verken je het taalverschijnsel met de kinderen. Bijvoorbeeld de vorming van verkleinwoorden. De spellingles grijpt hier vervolgens op terug, met nadruk op de toepassing. Het correct schrijven van de (werk)woorden.