Search

Evaluatie en Toetsing


In Taal actief speelt toetsing een belangrijke rol. Het is een hulpmiddel om op verschillende momenten het niveau van kinderen te bepalen en de beste leerweg voor elk individueel kind uit te kiezen.

Eerst proberen

Na het instapkaartje en de instructie start elke instructieles met het onderdeel Eerst proberen. Dit is een oefendictee van 8 woorden. Daarin worden vier woorden uit de nieuwe categorie en vier woorden uit een al eerder aangeboden categorie getoetst. Het resultaat bepaalt op welk niveau de kinderen de volgende les kunnen instappen:

Woorden- en zinnendictee

Aan het begin van week 4 van elk thema maken de kinderen een woordendictee. Daarmee toets je de nieuwe spellingproblemen van het thema. Op basis van de resultaten gaan de kinderen remediƫren, herhalen of verrijken. Aan het eind van week 4 neem je een zinnendictee af. Met de resultaten stel je vast of het kind in week 4 vooruit is gegaan.