Search

Evaluatie en toetsing


In Taal actief speelt toetsing een belangrijke rol. Het is een hulpmiddel om op verschillende momenten het niveau van kinderen te bepalen. Zo kies je voor elk kind de beste leerweg.

Eerst proberen

Na de instructie start elke les ‘taal verkennen en woordenschat’ met het onderdeel ‘Eerst proberen’. Dit is een minitoets waarbij de kinderen 3 opdrachten maken. Het resultaat bepaalt op welk niveau ze de les kunnen instappen.

Thematoets

Bij elk thema maken de kinderen aan het eind van week 3 een toets. De toets is opgenomen in een toetsboek en bestaat uit meerkeuzevragen. De taaltoets heeft 3 onderdelen: taal verkennen, woordenschat en plusvragen. De resultaten bepalen het startniveau van het kind in week 4.

Plustoets

Wie maken de plustoets? De Kinderen die in het plusboek werken en/of de kinderen die het plusboek volgens jou aankunnen. De plustoets geeft een goede indicatie of de kinderen voldoende taalniveau hebben bereikt om te werken met het plusboek.

Toetsing spreken & luisteren en schrijven

Taal actief heeft observatie- en beoordelingsformulieren waarmee je het onderdeel spreken & luisteren kunt toetsen. Je bepaalt het niveau van elk kind en kunt ook een rapportcijfer geven. Daarnaast zijn er aparte reflectielessen voor schrijven. Daarin ordenen en beoordelen de kinderen zelf hun schrijfproducten voor een schrijfportfolio.