Search

Differentiatie: werken op je eigen niveau


Met Taal actief kun je moeiteloos differentiëren op 3 niveaus. En wat het nog makkelijker maakt: de 3 niveaus staan allemaal in één taalboek en werkboek. Zo werkt ieder kind op zijn eigen niveau.

Differentiëren vanaf dag 1

Taal actief differentieert in elke les op drie niveaus. De differentiatie start al direct na de beginopdrachten in het lesonderdeel ‘Eerst proberen’. Aan de hand van het aantal goede antwoorden bepaal je het startniveau van de kinderen.

Ieder kind doet ten minste het basisniveau. Voor de taalbegaafde kinderen heeft Taal actief een extra leerlijn via het plusboek. Meer weten? Zie het kopje ‘Taalbegaafdheid (plusboek)’.

Differentiatie na de toets

Ook na de toets ga je verder met differentiëren. Aan de hand van de toets-score gaat een kind remediëren, herhalen of verrijken.

Woordenschat extra

Voor kinderen met een beperkte woordenschat heeft Taal actief het programma ‘Woordenschat extra’ voor computer of digibord. Dit programma biedt eenvoudige woorden aan die niet in het basispakket van Taal actief voorkomen. Voor meer informatie zie het kopje ‘Woordenschat extra’.