Search

Differentiatie: je eigen niveau


Differentiëren op 3 niveaus is met Taal actief standaard, ook bij Spelling. Op basis van het aantal fouten in het oefendictee van de instructieles bepaal je op welk niveau het kind start in de volgende les zelfstandig werken.

3 niveaus

Taal actief Spelling differentieert in elke les op 3 niveaus:

  • drempelniveau
  • basisniveau
  • verrijkingsniveau

En in de differentiatieweek ook op het plusniveau.

Nulmeting

Via een korte nulmeting (‘Eerst proberen’) breng je de beginsituatie van de kinderen in beeld. Op basis van deze meting gaan de kinderen zelfstandig aan de slag. Ze werken op op het niveau van het lesdoel (basisniveau, 2 ster) of 1 niveau onder dit basisniveau (het drempelniveau).

Tijdens de les doorlopen alle kinderen minimaal 2 niveaus. Voor kinderen die structureel uitvallen heeft Taal actief de map. Speciale spellingbegeleiding. Deze map bevat een pre-teachingsroute en een individuele route.