Search

Combinatiegroepen

Door de vaste opbouw en structuur van Taal actief is de methode goed te gebruiken in combinatiegroepen. In de handleiding staat precies wanneer de ene groep instructie krijgt en wat de andere groep dan zelfstandig doet.

Geen extra materiaal nodig

Bij combinatiegroepen wordt van het volgende uitgegaan:

  • De laagste groep (A) volgt het reguliere programma.
  • De hoogste groep (B) krijgt een dag eerder instructie en de startopdracht ‘Eerst proberen’

Zoals je in het schema hiernaast kunt zien, staat een zelfstandig werken-moment altijd tegenover een leerkrachtgebonden moment gepland. De handleiding geeft per les aan wat je kunt doen in welke groep.

Er is dus maximaal 1 overstapmoment per les en je heeft geen extra materiaal nodig.

Organisatiemodel combinatiegroepen basisweek 1-3

Dag Groep A Groep B
Dag 1 klassikaal zelfstandig
zelfstandig klassikaal
Dag 2 klassikaal zelfstandig
zelfstandig klassikaal
Dag 3 klassikaal zelfstandig
zelfstandig klassikaal
Dag 4 klassikaal klassikaal
zelfstandig zelfstandig
Dag 5 zelfstandig zelfstandig

* Je geeft aan groep B op dag 1 ook de instructie van dag 2.

* Op dag 5 werken de kinderen grotendeels zelfstandig aan toepassingsgerichte opdrachten. In week 3 is op deze dag de taaltoets.

Meer didactiek en organisatie