Search

Toepassingsgericht werken

Met Staal werken de kinderen binnen een thema in duidelijke stappen toe naar een eindproduct. Dat eindproduct en de presentie of publicatie ervan sluiten het thema af.

Van impressie naar expressie

Een thema in Staal taal duurt 4 weken en eindigt met een eindopdracht.

Week 1 en 2

In week 1 en 2 doen de kinderen kennis op in een thematische context (impressie). De lessen staan op zichzelf en hebben hun eigen taaldoelen. Toch dragen ze steeds een steentje bij aan het eindproduct.

Week 3

In week 3 werken de kinderen aan het eindproduct. Ze passen daarbij de opgedane kennis toe (expressie). De kinderen publiceren of presenteren hun eigen tekst. Ze volgen hiervoor de stappen in het werkboek. Zo maken ze bijvoorbeeld een eigen artikel op een muurkrant of doen ze verslag van een sportwedstrijd. Ze gaan echt aan de slag met taal. Dat motiveert!

Meer didactiek en organisatie