Search

Taal verkennen didactiek

Staal onderscheidt 2 onderdelen van taal verkennen (taalbeschouwing):

  • Taal: kijken naar taal en gebruiken van taal.
  • Grammatica: woordsoorten, zinsdelen en leestekens.

Taal verkennen

In het domein Taal verkennen leer je de kinderen vaardigheden op de volgende onderdelen:

  • Taalgebruik: bijvoorbeeld passend taalgebruik thuis, op school en bij vrienden; beleefdheidsvormen, figuurlijk taalgebruik en herkomst van woorden.
  • Taalvariatie: bijvoorbeeld kennis van streektalen, dialecten, straattaal, internettaal, overdrijven, ironie, vergelijkingen.
  • Taalschat: bijvoorbeeld spreekwoorden en gezegden.
  • Non-verbale communicatie: bijvoorbeeld mimiek, lichaamstaal, gebarentaal, positie in de groep, pictogrammen.

Grammatica

Staal is de eerste methode die spelling en grammatica samen aanbiedt. Eigenlijk is dat heel logisch. Kennis van woordsoorten en zinsdelen is nodig om woorden goed te kunnen schrijven. In de grammaticalessen komen woordsoorten, zinsdelen en leestekens aan bod.

Meer didactiek en organisatie