Search

Spreken en luisteren didactiek

Het werkboek biedt de spreek- en luistertaken zeer gestructureerd aan. In de handleiding staan gerichte observatiepunten, hiermee geef je duidelijke feedback.

3 functies

Staal onderscheidt 3 functies van spreken en luisteren:

  • spreken en luisteren om te communiceren
  • spreken en luisteren om te amuseren
  • spreken en luisteren om te leren.

Binnen deze 3 spreek- en luisterfuncties worden deelfuncties onderscheiden. Elke functie heeft zijn eigen taken. En elke taak heeft weer zijn eigen kenmerken en eisen.

De domeinen Spreken en luisteren en Schrijven zijn aan elkaar gekoppeld. Ze versterken elkaar.

Spreekkilometers

Staal stimuleert de mondelinge taalvaardigheid van de kinderen door ze veel ‘spreekkilometers’ te laten maken. Dit doen ze in groepjes volgens het principe ‘denken, delen en uitwisselen’. Dit gebeurt op verschillende manieren:

  • In les 3 van elk thema spreken de kinderen in tweetallen over een praatplaat.
  • In les 7 van elk thema voeren ze een denkgesprek.

HOTS

Als leerkracht speel je hierbij een belangrijke rol. Je laat kinderen nadenken door de juiste vragen te stellen, de zogenaamde Higher Order Thinking Skills (HOTS). Voorbeelden van deze HOTS zijn vragen die aanzetten tot redeneren, ordenen, argumenteren, vergelijken, verklaren of in detail beschrijven. Aanwijzingen staan in de handleiding.

Kaatspatroon

Naast het stellen van vragen is ook de manier van interactie met de kinderen belangrijk. In traditionele lessen is er vaak sprake van een zonpatroon: de interactie verloopt geheel via de leerkracht en er is vaak weinig taalruimte voor kinderen.

Staal is voorstander van het kaatspatroon. Dit patroon daagt kinderen uit om op elkaar te reageren. Als leerkracht bent je daarbij de spelverdeler.

Meer didactiek en organisatie