Search

Schrijven didactiek

Schrijven is een van de moeilijkste domeinen van het taalonderwijs. Het schrijfonderwijs in Staal ondersteunt kinderen optimaal bij hun schrijftaak.

Opbouw

Kinderen vinden het vaak lastig om een goede tekst te schrijven. En veel leerkrachten vinden het moeilijk om ze hier goed bij te helpen. Met de leerlijn schrijven in Staal kunnen kinderen de schrijftaak stap voor stap uitvoeren.

In het werkboek staat concreet aangegeven aan welke eisen de taak moet voldoen. Zo weten de kinderen waar ze op moeten letten. In de handleiding staan duidelijke aanwijzingen voor jou als leerkracht.

3 functies

Staal onderscheidt 3 functies van schrijven:

  • schrijven om te communiceren
  • schrijven om te amuseren
  • schrijven om te leren.

Binnen deze functies worden deelfuncties onderscheiden. Elke functie heeft zijn eigen taken. En elke taak heeft weer zijn eigen kenmerken en eisen.

De domeinen Schrijven en Spreken en luisteren zijn aan elkaar gekoppeld. Ze versterken elkaar.

5-fasenmodel

Het schrijfonderwijs in Staal verloopt via het 5-fasenmodel:

1.         OriĆ«ntatie (week 1 en 2 van elk thema)

2.         Schrijfopdracht (les 9)

3.         Schrijven en helpen tijdens het schrijven (les 9)

4.         Bespreken en herschrijven van de tekst (les 10)

5.         Verzorgen en presenteren of publiceren (les 11 en 12)

Meer didactiek en organisatie