Search

Differentiatie: werken op je eigen niveau

Staal taal differentieert bij de meeste lessen op een natuurlijke manier. Kinderen kunnen niet anders dan op hun eigen niveau deelnemen aan gesprekken of teksten schrijven. Daarnaast is er differentiatie in de instructie, zijn er opdrachten op 3 niveaus en is er een Werkboek Plus.

IGDI

Staal hanteert het Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructiemodel (IGDI). Hiermee differentieer je al tijdens de instructie. In de leerlijn taal maken de kinderen direct na de instructie een oefening om te controleren of ze de uitleg begrijpen. Zo ja, dan gaan ze zelfstandig werken. En anders krijgen ze verlengde instructie.

Tempodifferentiatie

Na elke taalles kunnen de kinderen zelfstandig doorwerken aan extra lessen woordenschat en taal verkennen. De pagina’s staan in het werkboek. De kinderen kunnen ook in de weektaak of in de uitlooples aan deze lessen werken.

Werkboek Plus

Er is per jaargroep een Werkboek Plus. Taalsterke kinderen krijgen in dit werkboek een uitdagende verrijking en verdieping die past binnen het thema.

Opdrachten op 3 niveaus

Bij taal maken de kinderen na de toets opdrachten op 3 niveaus voor de domeinen woordenschat en taal verkennen. Afhankelijk van de toetsresultaten start elk kind op zijn eigen niveau. Daarna kan hij doorwerken op het volgende niveau. Zo dagen we ieder kind uit om een stapje extra te zetten.

Oefensoftware op 3 niveaus

Ook de oefensoftware voor woordenschat is er op 3 niveaus.

Meer didactiek en organisatie