Search

Differentiatie

De spellingaanpak van Staal kenmerkt zich door instructie en interactie met de kinderen. Door de interactie kun je al actief differentiëren. Daarnaast zijn er opdrachten op 3 niveaus en is er een Werkboek Plus.

IGDI

Staal hanteert het Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructiemodel (IGDI). Hiermee differentieer je al tijdens de instructie. Bij veel spellingoefeningen moeten de kinderen zelf voorbeeldwoorden aandragen. Ze oefenen daardoor met woorden die ze moeilijk vinden.

Je kunt zelf de aangeboden woorden aanpassen met de woordenlijst die in de handleiding zit. Zo kun je inspelen op het niveau of onderwerp.

Door kinderen goed te observeren tijdens de les weet je snel wie wat extra hulp kan gebruiken. Je kunt ook differentiëren in het gebruik van visuele hulpmiddelen zoals de hakkaarten, de categoriekaart of de klankgroepenkaart. Een goede speller past de regels sneller uit zijn hoofd toe.

Werkboek Plus

Per jaargroep is er een Werkboek Plus. Spellingsterke kinderen doen de eerste les van spelling en grammatica mee met de groep. Bij de overige lessen slaan zij de instructie over en gaan  zelfstandig aan de slag met de opdrachten. Eerst in het reguliere werkboek en daarna in het Werkboek Plus. Het Werkboek Plus sluit inhoudelijk en organisatorisch aan op de reguliere lessen van spelling. De opdrachten lopen nooit vooruit. De lesdoelen wijken wel af: deze kun je aanvullen en verdiepen.

Opdrachten op 3 niveaus

In het werkboek spelling maken de kinderen opdrachten op 3 niveaus: 1 ster, 2 ster en 3 ster. Je kunt hierbij accenten leggen per kind. Een zwakke speller maakt bijvoorbeeld alleen de 1-ster en 2-ster-opdrachten.

Oefensoftware op 3 niveaus

Ook de oefensoftware voor spelling is er op 3 niveaus.           

Meer didactiek en organisatie