Search

Combinatiegroepen

De lessen van Staal spelling bestaan voor het grootste deel uit instructie, oefendictee en nabespreking. Je kan de methode ook goed in een combinatiegroep uitvoeren.

Thema’s en periodes

Staal spelling is lineair opgebouwd. De module herhaalt alle categorieën die eerder zijn aangeboden. Dit geldt ook voor de opeenvolgende leerjaren.

De spellingcategorieën worden elk leerjaar op dezelfde manier aangeboden. Het is daardoor goed mogelijk om spellingles aan 2 groepen tegelijk te geven. Bijvoorbeeld zo:

Groep 5 Groep 6
Opfrissen samen Opfrissen samen
Instructie Werkboek opdracht 1
Werkboek opdracht 1 Instructie
Oefendictee groep 5 en 6 Oefendictee groep 5 en 6
Om-en-om een woord Om-en-om een woord
Nabespreking Werkboek afmaken
Werkboek afmaken Nabespreking

Meer didactiek en organisatie