Search

Klinkers

Didactiek en organisatie

Verbonden schrift of blokschrift. Kies zelf!

Met Klinkers werken kinderen van groep 1 t/m 8 toe naar een vlot en duidelijk handschrift. De methode ondersteunt zowel blokschrift als verbonden schrift. Klinkers sluit naadloos aan bij de taal-leesmethode Lijn 3.

Aandacht voor motoriek en schrijfhouding

Goed schrijven kun je alleen met een juiste schrijfhouding. Klinkers besteedt daarom veel aandacht aan motoriek, houding, schrijfbeweging en pengreep. Zo leren kinderen netjes en ontspannen schrijven.

Schrijven klinkers groep 3

Kinderen leren de vorm van letters goed kennen met de zogenaamde ‘railletters’. Dit zijn grote letters met richtingpijlen en andere aanduidingen. Vervolgens leren ze de letters tussen de lijnen schrijven.

Meer informatie

Past bij de wereld van kinderen

De lesmaterialen van Klinkers zijn afgestemd op de belevingswereld van kinderen. In vormgeving, maar ook inhoudelijk. In groep 7 en 8 zijn er keuzelessen waarin kinderen hun creativiteit kwijt kunnen. Zo blijven alle kinderen gemotiveerd.

Begeleiding van linkshandige kinderen

Linkshandige en rechtshandige kinderen schrijven met Klinkers in hetzelfde schrijfschrift. Onderaan de bladzijde staan pijlen die aangeven hoe je het schrift neerlegt voor links- of rechtshandigen.

Voor linkshandige leerlingen geeft Klinkers instructies op het digibord. Ook is er een kopieerblad met de schrijfhouding en pengreep voor linkshandigen. Meer informatie vind je in de algemene handleiding. We helpen je graag om ook linkshandige kinderen een goed handschrift te leren ontwikkelen.

Toon alle gestelde vragen

Sluit perfect aan bij Lijn 3

De letters die kinderen leren lezen met Lijn 3, leren ze met Klinkers ook schrijven. Zo versterken ze beide vaardigheden. Bovendien komen de thema’s in beide methodes overeen.

Lessen en tijdsbesteding voor Klinkers

Klinkers biedt lesstof voor 36 weken. In de onderbouw besteed je de meeste tijd aan schrijven. Elke schrijfles duurt 30 minuten. Het aantal lessen en uren per week varieert per leerjaar.

Meer informatie

Doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8

Een overzicht van de doorlopende leerlijn van Klinkers:

Groep 1 en 2
- Oefenen van motorische vaardigheden. 
- Bevorderen van ruimtelijke oriëntatie en oog-handcoördinatie.

Groep 3
- Kennismaken met schrijfletters en cijfers en de manier waarop je deze schrijft.
- Leren hoe je letters en cijfers op de regel plaatst. In groep 3 leren de kinderen de letters eerst los schrijven. Daarna verbinden ze de letters aan elkaar.

Groep 4
- Leren schrijven van hoofdletters. 
- Toepassen van eerder geleerde letters en letterverbindingen in complexere woorden en zinnen.

Groep 5
- Begin van leren schrijven op één grondlijn. 
- Verder inslijpen van cijfers, (hoofd)letters en hun verbindingen. 
- Begin van het afbouwen van de hulplijnen.

Groep 6
- Verdere afbouw van de hulplijnen.
- Begin van tempolessen.

Groep 7 en 8
- Uitbreiding van tempolessen. 
- Aanbod van onverbonden schrift. 
- Ontwikkeling van het eigen handschrift.

Toon alle gestelde vragen

Verbonden schrift en blokschrift

Klinkers ondersteunt zowel blokschrift als verbonden schrift. De schrijfschriften en klassikale leerkaarten zijn er in twee varianten. Ook het digibord ondersteunt blokschrift en verbonden schrift.

Toon alle gestelde vragen

Kennis, vaardigheden en toepassen

Digibordsoftware

Maak je de lessen nog leuker en leerzamer met onze digibordsoftware.

Vrolijke filmpjes introduceren de letters en laten kinderen de juiste schrijfhouding zien. Ook zijn er afbeeldingen van alle leerlingmaterialen en voorbeelden van het juiste lettertraject. Extra leerzaam, extra leuk!

Toon alle gestelde vragen