Search

Handschrift

Didactiek en organisatie

Duidelijk en vlot leren schrijven

Met Handschrift leren kinderen van groep 1 t/m 8 duidelijk en vlot schrijven. Je kunt Handschrift gebruiken naast iedere methode voor aanvankelijk lezen.

Handschrift leert kinderen een licht hellend verbonden schrift, dat samen met de Radboud Universiteit Nijmegen is ontwikkeld. Een duidelijk handschrift dat motorisch gemakkelijk is uit te voeren. Zo voorkom je vermoeidheid en schriftverval wanneer kinderen in de hogere groepen steeds sneller gaan schrijven.

Aandacht voor schrijfhouding

Goed leren schrijven begint bij een goede schrijfhouding. Daarom besteedt Handschrift veel aandacht aan motoriek, houding, schrijfbeweging en pengreep. Zo leren kinderen netjes en ontspannen schrijven.

Schrijven in groep 3

Kinderen leren de vorm van letters goed kennen met de zogenaamde ‘railletters’. Dit zijn grote letters met richtingpijlen en andere aanduidingen. Vervolgens leren ze de letters tussen de lijnen schrijven.

Meer informatie

Past bij de wereld van kinderen

De lesmaterialen van Handschrift zijn afgestemd op de belevingswereld van kinderen. In vormgeving, maar ook inhoudelijk.

In groep 7 en 8 zijn er keuzelessen waarin kinderen hun creativiteit kwijt kunnen. Zo blijven alle kinderen gemotiveerd.

Begeleiding van linkshandige kinderen

Linkshandige en rechtshandige kinderen schrijven met Handschrift in hetzelfde schrijfschrift. Onderaan de bladzijde staan pijlen die aangeven hoe je het schrift neerlegt voor links- of rechtshandigen.

Voor linkshandige leerlingen geeft Handschrift instructies op het digibord. Ook is er een kopieerblad met de schrijfhouding en pengreep voor linkshandigen.

Meer informatie vind je in de algemene handleiding. We helpen je graag om ook linkshandige kinderen een goed handschrift te leren ontwikkelen.

Toon alle gestelde vragen

Sluit aan bij elke methode voor aanvankelijk lezen

In groep 3 beginnen de kinderen met cijfers en schrijfpatronen. Letters komen aan bod wanneer dit didactisch verantwoord is. We beginnen met de eenvoudige letters. Vervolgens werken de kinderen toe naar de meer complexe letters.

Lessen en tijdsbesteding voor Handschrift

Handschrift biedt lesstof voor 36 weken. In de onderbouw besteed je de meeste tijd aan schrijven. Elke schrijfles duurt 30 minuten. Het aantal lessen en uren per week varieert per leerjaar.

Meer informatie

Doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8

Een overzicht van de doorlopende leerlijn van Handschrift:

Groep 1 en 2
- Oefenen van motorische vaardigheden. 
- Bevorderen van ruimtelijke oriëntatie en oog-handcoördinatie.

Groep 3
- Leren schrijven van cijfers. 
- Oefenen van schrijfpatronen. 
- Leren schrijven van letters.

Groep 4
- Leren schrijven van hoofdletters. 
- Toepassen van eerder geleerde letters en letterverbindingen in complexere woorden en zinnen.

Groep 5
- Begin van leren schrijven op één grondlijn. Afbouwen van de hulplijnen.

Groep 6
- Begin van tempolessen. 
- Hulplijnen verdwijnen gedurende het jaar helemaal.

Groep 7 en 8
- Uitbreiden van tempolessen. 
- Aanbieden van onverbonden schrift. 
- Ontwikkelen van het eigen handschrift.

Toon alle gestelde vragen

Digibordsoftware

Maak je lessen nog interessanter met onze digibordsoftware. Vrolijke filmpjes introduceren de letters en laten kinderen de juiste schrijfhouding zien.

Ook zijn er afbeeldingen van alle leerlingmaterialen en voorbeelden van het juiste lettertraject. Extra leerzaam, extra leuk!

Toon alle gestelde vragen

Differentiatie en toetsen

Verschillen in tempo en niveau

Verschillen in tempo en niveau

De lesstof voor groep 5-8 is op 2 niveaus geschreven: groep 5-6 en groep 7-8. Om bepaalde kinderen meer uitdaging te bieden hebben alle thema’s van Naut Meander Brandaan niveau- en tempodifferentiatie.

Bij de niveaudifferentiatie spreek je een hoger denkniveau aan. Bij tempodifferentiatie zijn het vooral ICT-vaardigheden die een rol spelen. Voor die opdrachten heb je dus altijd toegang tot internet nodig.


De differentiatie blijkt daarnaast uit de manier waarop kinderen werken aan de 21e-eeuwse vaardigheden. In stap 3 en bij de Uitdaging kunnen kinderen laten zien over welke vaardigheden en talenten ze beschikken en hoe ze zich hierin onderscheiden van anderen.

Toetsen van kennis en vaardigheden

Toetsen van kennis en vaardigheden

Met Naut Meander Brandaan toets je kennis én vaardigheden. Per thema heb je 2 momenten waarop je de kinderen kunt beoordelen.

Groep 5 t/m 8

1. Toetsen van kennis
Na les 1 t/m 4 maken de kinderen een toets over het hele thema. De thematoets bestaat uit 10 gesloten vragen. Kinderen bereiden de opdracht voor met het onderdeel ‘Leren voor de toets’ en de diagnostische toets ‘test jezelf’.

2. Toetsen van vaardigheden
Het beoordelen van vaardigheden doe je met de toepassingsopdracht de ‘Uitdaging’. Je beoordeelt zowel het eindproduct van de Uitdaging als de samenwerking. Kinderen reflecteren hierbij zelf op hun werk. Samen met jouw observaties vormt dit het eindresultaat.


De resultaten van de thematoets en de uitdaging geven een goed beeld van de capaciteiten en het niveau van een kind. De thematoets en de registratie van de Uitdaging kun je op papier of digitaal laten maken. Met beide vormen toets je dezelfde doelen.

Groep 3 en 4

Voor groep 3 en 4 zijn er geen wereldoriëntatietoetsen. In groep 4 kun je het resultaat van de toepassingsopdracht gebruiken om vast te stellen of de kinderen de kennis en vaardigheden uit het thema beheersen en kunnen toepassen.

Toon alle gestelde vragen