Search

Organisatie

in RekenXL

Organisatie per jaar

In elk leerjaar van groep 3 t/m 8 komen in RekenXL 8 projecten aan bod. In groep 4 t/m 8 duurt een project 4 weken en beslaat het jaarprogramma dus 32 weken. In groep 3 duurt een project 2 weken, waardoor het jaarprogramma uit 16 weken bestaat. Vanwege het leesniveau in deze groep is het advies om de projecten pas na de kerstvakantie in te zetten.


Projectonderwerpen en niveaus

In groep 3 heeft RekenXL 8 projecten per jaar. Elk project heeft zijn eigen onderwerp. De projecten hebben geen vaste volgorde. Dit is anders in groep 4-5 en groep 6-7-8. In die groepen hebben de projecten een moeilijkheidsniveau.

 

In groep 4-5 zijn er twee niveaus per projectonderwerp: niveau A (groep 4) en niveau B (groep 5). Project A en B delen dus hetzelfde onderwerp, maar hebben een verschillend niveau. Zo zijn er in groep 4-5 in totaal 8 projectonderwerpen met elk een A en B-niveau. Dus 16 projecten, die over 2 leerjaren zijn verdeeld.

 

In groep 6-7-8 zijn er drie niveaus per projectonderwerp: niveau A (groep 6), niveau B (groep 7) en niveau C (groep 8). Er zijn in groep 6-7-8 dus 8 projectonderwerpen met elk een A, B en C-niveau. In totaal 24 projecten, die over 3 leerjaren zijn verdeeld.

 

In alle groepen is het werkboekje voor de kinderen een omkeerboek, dat uit 2 projecten bestaat.

De XL-kinderen kunnen zelfstandig of met elkaar de volgorde van de projecten bepalen. Ze kunnen kiezen voor twee werkwijzen (voorbeeld groep 6-7-8):

 

  • De kinderen doen in groep 6 alle projecten op niveau A, in groep 7 alle projecten op niveau B en in groep 8 alle projecten op niveau C.

  • De kinderen doen in groep 6 alle niveaus van hetzelfde projectonderwerp, dus A-B-C van projectonderwerp 1 direct na elkaar. Zo kunnen ze de projectonderwerpen over alle groepen 6-7-8 verspreiden. Het is wel van belang dat de kinderen een nieuw projectonderwerp steeds op niveau A beginnen.

 

Opbouw en eindopdracht in groep 4 t/m 8

Elk project duurt 4 weken. De kinderen werken gemiddeld 2 uur per week aan hun project. Op maandag en vrijdag begeleid jij ze als leerkracht tijdens het leerkrachtgebonden moment, 2 x 10 minuten per week. Verder werken de kinderen zelfstandig. Elk project start met een enthousiasmerende introductiepagina. Gedurende de 4 weken worden de opdrachten steeds lastiger. Aan het eind van het project maken de kinderen de supermoeilijke XL-opgave, die het uiterste van hun nieuwe rekenwiskundige vaardigheden vraagt. Ze sluiten het project af met een eindopdracht, die ze aan de hele klas presenteren. Zo blijven de XL-kinderen onderdeel van de groep.

 

Opbouw en startactiviteit in groep 3

De projecten van RekenXL in groep 3 hebben geen eindopdracht, maar een startactiviteit. Dit is een leuke, laagdrempelige activiteit voor de hele groep. Zo weten alle kinderen in de klas waar de XL-kinderen aan gaan werken en blijven zij verbonden met de rest van de groep. De opbouw is verder hetzelfde als in groep 6-7-8.

 

Gebruik naast een reguliere methode

De kinderen die RekenXL gebruiken volgen normaal gesproken de compacte route van een reguliere rekenmethode zoals Pluspunt of De wereld in getallen. Hierdoor houden zij tijd over voor RekenXL. Door de gezamenlijke startactiviteit in groep 3 en de eindpresentatie in groep 4 t/m 8 blijven de XL-kinderen volledig onderdeel van de groep.

 

Geschikt voor plusklassen

Door de opbouw in projecten is RekenXL ook heel geschikt voor reken-plusklassen.

Terug

Organisatie per jaar

Groep Projecten per jaar Weken per project Jaarprogramma in weken
3 8 2 16
4-5 8 4 32
6-7-8 8 4 32

Aantal projecten, werkboeken en niveaus

Groep Totaal aantal projecten Niveaus Totaal aantal werkboekjes per kind
3 8 - 4
4-5 16 A-B 8
6-7-8 24 A-B-C 12