Search

Inhoud

van RekenXL

Doelgroep

RekenXL is ontwikkeld voor kinderen met een (uitzonderlijk) rekentalent en/of (hoog)begaafde of (hoog)intelligente kinderen. Er zijn verschillende middelen om deze kinderen op jouw school te signaleren, zoals het Digitaal Handelingsprotocol, Sidi-3 en de Surplus-signalering. 

 

Kerndoelen

  • Kerndoel 23: de leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.

  • Kerndoel 24: de leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.

  • Kerndoel 25: de leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van rekenwiskundeproblemen te onderbouwen en leren oplossingen te beoordelen.

 

Beredeneerd aanbod

RekenXL biedt niet zomaar werk om kinderen bezig te houden. De projecten bestaan uit uitdagende vraagstukken waarmee belangrijke wiskundige attitudes en onderwijsdoelen worden gerealiseerd. De XL-kinderen leren tegelijkertijd dat de normale rekenvaardigheden in de reguliere rekenmethode helpen om de XL-opgaven op te lossen.

 

Domeinen

De 8 projecten per jaar van RekenXL zijn verdeeld over 2 domeinen:

  • 4 projecten uit het domein Getallen en Bewerkingen,

  • 4 projecten uit het domein Meten en Meetkunde.

Elk werkboekje (omkeerboek) bevat 2 projecten. Eén uit elk domein.

 

Wiskundige technieken en termen

In RekenXL worden de kinderen voortdurend uitgedaagd om rekenwiskundige problemen op te lossen met behulp van wiskundige technieken. Hierbij worden wiskundige termen gebruikt. De kinderen leren ook om vraagstukken systematisch aan te pakken en de optimale oplossing te zoeken.

Terug