Search

Pluspunt: werken op papier

Organisatie

Organisatie van Pluspunt

Een leerjaar met ruimte

Het jaarprogramma van Pluspunt is compact. Het bestaat uit 10 blokken van 3 weken, en optioneel 2 instapweken en 5 parkeerweken. Je kunt de parkeerweken zelf indelen. Bijvoorbeeld met remediëring en herhaling. Ook het uitdagend rekenproject ‘Rekenlab’ van Pluspunt kan in de parkeerweek worden ingezet. Na elk blok volgt een toets. 2 keer per jaar is er een halfjaarlijkse toets: de supertoets.

Organisatie van een blok

Een belangrijk kenmerk van de papieren versie van Pluspunt is de onderverdeling in gele en blauwe lessen. In een gele les wordt een doel voor het eerst aangeboden. In een blauwe les werken de kinderen verder aan het doel. In de eerste 2 weken van elk blok worden 4 nieuwe lesdoelen aangeboden, 2 doelen per week. Elke laatste dag in die eerste twee weken is een peilingsles: de kinderen oefenen zelfstandig met de 2 nieuwe doelen van die week. In de peilingslessen heb jij als leerkracht tijd om de vorderingen van elk kind te observeren en te noteren. Aan de hand van jouw eigen observaties en de resultaten bepaal je wat elk kind in week 3 gaat doen: remediëren, herhalen of verrijken.


Organisatie van een les

Met geel zijn de leerkrachtgebonden momenten aangegeven, met blauw de momenten waarop kinderen zelfstandig aan het werk zijn. In de rechterkolom staat het aantal minuten.

Organisatie van een leerjaar

Het Rekenlab

Pluspunt daagt kinderen structureel uit om wiskundig denken te ontwikkelen. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden en onderzoekend en ontwerpend leren. Dit gebeurt in de bloklessen van het reguliere programma, maar vooral heel specifiek in het Rekenlab. Het Rekenlab is een uitdagend rekenproject in een realistische setting (zoals een dierenkliniek, een verzorgingstehuis, een vakantiepark) die bijvoorbeeld in een parkeerweek kan worden uitgevoerd. Elke jaargroep heeft zijn eigen Rekenlab Alle materialen voor het Rekenlab zijn beschikbaar in de digibordtool en als printbladen. De inhoud van de Rekenlabs voor groep 3 en 4, 5 en 6, en 7 en 8 zijn op elkaar afgestemd, zodat ze makkelijk uitwisselbaar zijn in combinatiegroepen.
Combinatiegroepen

Met Pluspunt is het in combinatiegroepen niet nodig om de lessen te laten verspringen. Beide groepen werken gelijktijdig aan een gele of blauwe les. Als de ene groep zelfstandig aan de conditietraining werkt, is er tijd om de andere groep instructie te geven.