Search

Pluspunt: werken op papier

Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken met Pluspunt

Voorbereiding en observatie

Een blok start met het invullen van het blokvoorbereidingsformulier. Hierop staan de basisvereisten waaraan kinderen moeten voldoen om te kunnen starten. Je kunt hiermee vooraf niveaugroepen indelen. Daarna gebruik je tijdens het hele blok het observatieformulier. Hierop staan observatiepunten op het gebied van begrip en procedureontwikkeling: snappen de kinderen het en kunnen ze de som oplossen?


Peilingslessen

In Pluspunt vindt de peiling van het leerproces niet alleen plaats tijdens de formele toetsmomenten, maar ook al meteen in de eerste 2 weken van een blok. Op vrijdag in week 1 (lesĀ¬ 5) en op vrijdag in week 2 (les 10) vindt de peilingsles plaats. In die peilingslessen wordt duidelijk of de kinderen de 2 doelen van de week zelfstandig beheersen. Zo zit je veel dichter op de vorderingen per kind en kun je eerder ingrijpen als dat nodig is.


Grip op eigen leerproces

Pluspunt vindt het belangrijk dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces, zodat ze grip en zicht hebben op hun individuele leerontwikkeling. De methode ondersteunt het eigenaarschap op diverse manieren. Zo staat het doel van de les in kindertaal in het leerwerkboek en wordt de leerlijn aangegeven. In de peilingslessen 5 en 10 en in de blokevaluatie (les 15) geven de kinderen zelf aan of ze vinden dat ze de doelen beheersen.