Search

Pluspunt: werken op papier

Inhoud

Inhoud van Pluspunt

Leerlijnen

De leerlijnen in Pluspunt zijn volledig doorontwikkeld naar aanleiding van gebruikerservaringen van vorige edities en de nieuwste didactische inzichten. Bovendien zijn de leerlijnen getoetst aan de nieuwe tussendoelen en leerlijnen (TULE) van SLO en de kerndoelen primair onderwijs.


Automatiseren met de rekenmuur

Om een stevige rekenbasis te leggen moeten kinderen niet alleen de juiste antwoorden weten, maar deze ook snel kunnen geven. In rekenonderzoek wordt dit Power en Speed genoemd. Power is de fase vóór het automatiseren: pas als je het beheerst mag je op tempo oefenen.


Met Pluspunt werken de kinderen de eerste 2 weken van elk blok 4 keer per week in de ‘conditietraining’. Dit is de omkeerkant van het leerwerkboek. De conditietraining is bedoeld om basisvaardigheden te automatiseren en toetsdoelen te oefenen. Dit gebeurt volgens de begrippen Power en Speed. De basisvaardigheden voor Speed zijn verdeeld over de zogenoemde rekendrempels. Voor Pluspunt is een eigen versie van deze rekendrempels en bouwstenen gemaakt. Deze drempels en vaardigheden zijn de bouwstenen in de Pluspunt Rekenmuur.


Monitoring en toetsing

Pluspunt heeft diverse middelen om de rekenvaardigheden van elk kind volledig te kunnen beoordelen:

  • observatiegegevens
  • bloktoets
  • peilingsles
  • tempotoets
  • halfjaarlijkse toets (supertoets).