Search

Pluspunt: werken op papier

Differentiatie

Differentiatie met Pluspunt

Differentiatie in groep 3-4-5

In Pluspunt krijgen kinderen in groep 3, 4 en 5 elke les de mogelijkheid om het 3-ster-niveau te behalen. Het startniveau is steeds hetzelfde. Hoe ver het kind komt (snelheid en efficiënt strategiegebruik) bepaalt het niveau.

Werken met het referentiekader in groep 6-7-8

Vanaf groep 6 bereidt Pluspunt de kinderen voor op het behalen van doelen op streefniveau (S) of fundamenteel (F). Groep 6 kan worden gezien als een tussenjaar. Daar worden al enkele doelen op F- en S-niveau aangeboden. Het streven is wel om alle kinderen aan het eind van groep 6 de S-doelen te laten behalen. Vanaf groep 7 zijn er meer doelen op F- en S-niveau en kan in principe per kind en per doel voor een niveau worden gekozen. Vanaf groep 7 zijn de toetsen ook op 2 niveaus: F en S.


Sterke en snelle rekenaars

Pluspunt heeft diverse middelen om sterke en snelle rekenaars te blijven uitdagen: ‘Denkvragen’ tijdens de instructie, het extra onderdeel ‘Rekenplein’ in het leerwerkboek, en het extra werkboek ‘Sprinters’ met rekenopgaven in allerlei domeinen voor sterke en snelle rekenaars.


Begaafde rekenaars hebben baat bij compacting van de basisstof. Daarom is voor hen een compacting route uitgewerkt. De overgebleven tijd kan gebruikt worden voor een apart verrijkingsaanbod dat tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van deze kinderen.


Passende perspectieven voor zwakke rekenaars

De structuur van Pluspunt maakt het mogelijk om de verschillende leerroutes uit het programma Passende perspectieven van het SLO aan te bieden. Leerroute 1 is vergelijkbaar met de FS-route in Pluspunt. Voor leerroute 2 en 3 geldt dat een kind pas in het voortgezet onderwijs (op 14-jarige leeftijd) niveau 1F behaalt. Ook deze leerroutes zijn uitgewerkt.