Search

Pluspunt digitaal

Organisatie

Organisatie van Pluspunt

Een leerjaar met ruimte

Het jaarprogramma van Pluspunt is compact. Het bestaat uit 10 blokken van 3 weken, en optioneel 2 instapweken en 5 parkeerweken. Je kunt de parkeerweken zelf indelen. Bijvoorbeeld met remediëring en herhaling. Ook het uitdagende rekenproject ‘Rekenlab’ van Pluspunt kan in de parkeerweek worden ingezet. Na elk blok kun je een toets afnemen. Ook kun je ervoor kiezen om de halfjaarlijkse toets af te nemen: de supertoets.

Organisatie van een blok

Een belangrijk kenmerk van Pluspunt is dat een nieuw doel in twee achtereenvolgende lessen wordt aangeboden. De eerste les start met een warming-up, daarna volgt de instructie van het nieuwe lesdoel. In de tweede les werken de kinderen verder aan dit doel, soms met een accentverlegging of verdieping van de stof.


Elk blok bestaat uit drie weken. De eerste twee weken zijn basisweken. Hierin worden de hoofddoelen aangeboden, twee stuks per week. Elk hoofddoel is weer verdeeld in twee lesdoelen. De lesdoelen worden in het basisdeel van de methode aangeboden: de lessen. Na de instructie verwerken de kinderen het lesdoel zelfstandig in de basistaak. Na het basisdeel gaan de kinderen zelfstandig aan de slag met de ‘eigen taken’. Dit is het gepersonaliseerde deel van de methode, waarin de eigen taken door het systeem voor elk kind op maat worden klaargezet.

 

De laatste dag van elke basisweek (les 5 en les 10) is een peilingsles. De kinderen oefenen zelfstandig met de 2 nieuwe hoofddoelen van die week. In deze lessen heb jij als leerkracht tijd om de vorderingen van elk kind te observeren en eventueel extra basistaken toe te wijzen.

Organisatie van een les

De basislessen in Pluspunt komen steeds in ‘koppeltjes’ van twee lessen. Dit heeft te maken met het hoofddoel dat in twee lesdoelen is gesplitst. In elke les komt 1 lesdoel aan bod. De lesopbouw van twee gekoppelde lessen is bijna hetzelfde. Er zit alleen geen warming-up in de tweede les.

Organisatie van een leerjaar


Organisatie van een les

Het Rekenlab

Pluspunt daagt kinderen structureel uit om wiskundig denken te ontwikkelen. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden en onderzoekend en ontwerpend leren. Dit gebeurt in de bloklessen van het reguliere programma, maar vooral heel specifiek in het Rekenlab. Het Rekenlab is een uitdagend rekenproject in een realistische setting (zoals een dierenkliniek, een verzorgingstehuis, een vakantiepark) die bijvoorbeeld in een parkeerweek kan worden uitgevoerd.

 

Elke jaargroep heeft zijn eigen Rekenlab. Alle materialen voor het Rekenlab zijn beschikbaar in de digibordtool en als printbladen. De inhoud van de Rekenlabs voor groep 3 en 4, 5 en 6, en 7 en 8 zijn op elkaar afgestemd, zodat ze makkelijk uitwisselbaar zijn in combinatiegroepen.


Combinatiegroepen

Met Pluspunt is het in combinatiegroepen niet meer nodig om de lessen te laten verspringen. Beide groepen maken dezelfde dag bijvoorbeeld les 1. Als de ene groep zelfstandig aan het lesonderdeel ‘eigen taken’ werkt is er tijd om de andere groep instructie te geven bij de les.