Search

Pluspunt digitaal

Inhoud

Inhoud van Pluspunt

Leerlijnen

De leerlijnen in Pluspunt zijn volledig doorontwikkeld naar aanleiding van gebruikerservaringen van vorige edities en de nieuwste didactische inzichten. Bovendien zijn de leerlijnen getoetst aan de nieuwe tussendoelen en leerlijnen (TULE) van SLO en de kerndoelen primair onderwijs.


Automatiseren met de rekenmuur

Om een stevige rekenbasis te leggen moeten kinderen niet alleen de juiste antwoorden weten, maar deze ook snel kunnen geven. In rekenonderzoek wordt dit Power en Speed genoemd. Power is de fase vóór het automatiseren: pas als je het beheerst mag je op tempo oefenen. De basisvaardigheden voor Speed zijn verdeeld over de zogenoemde rekendrempels. Voor Pluspunt is een eigen versie van deze rekendrempels gemaakt. Deze drempels en vaardigheden zijn de bouwstenen in de Pluspunt Rekenmuur.

In de eigen taken worden de automatiseringsdoelen aangeboden. Mocht een kind een doel nog niet beheersen, dan wordt teruggeschakeld naar een onderliggend doel.

Doelen die een kind beheerst komen na enkele maanden terug in de onderhoudstaken, als herhaling om te controleren of ze nog steeds worden beheerst


Toetsen zijn optioneel

Het aanbieden van toetsen is optioneel in de digitale Pluspunt. Het systeem geeft immers, in combinatie met jouw observatiegegevens, op elk gewenst moment een actueel overzicht van de leerresultaten en het beheersingsniveau van het kind of de groep als geheel. Desgewenst kunnen de volgende toetsen worden ingeschakeld: bloktoets, tempotoets en de halfjaarlijkse toets. De resultaten van de toetsen zijn online in het dashboard te zien. Deze resultaten kunnen ook automatisch in het leerlingvolgsysteem (LVS) van jouw school worden ingelezen.