Search

Pluspunt digitaal

Differentiatie

Differentiatie met Pluspunt

Gepersonaliseerd leren

Met de digitale Pluspunt wordt rekenen effectiever dan ooit. In het lesonderdeel ‘eigen taken’ werkt ieder kind elke les aan een persoonlijke set oefentaken. Op basis van een analyse van eerdere resultaten zet het systeem elke week voor ieder kind deze taken klaar. De geavanceerde adaptieve technologie zorgt ervoor dat het lesaanbod optimaal op elk individueel kind wordt afgestemd. En daarnaast stuur jij als leerkracht bij op basis van jouw observaties.

 

Met Pluspunt krijgen de kinderen exact de hoeveelheid oefening die zij nodig hebben: veel oefening als ze moeite hebben met de stof, weinig oefening als ze de stof snel beheersen. Differentiatie kan haast niet persoonlijker.

Verlengde instructie en remediëring op maat

De geleide instructie wordt afgesloten met een instapoefening. Op basis van de resultaten en observaties bepaal jij welke kinderen je meeneemt naar de verlengde instructie. De instructie en oefenstof hiervoor staan in de digibordtool en de digitale handleiding.

 

Hulpkit

Omdat de kinderen tijdens het lesonderdeel ‘eigen taken’ aan gepersonaliseerde en dus uiteenlopende leerdoelen werken, is het voor jou lastig om op elk moment voor elk willekeurig leerdoel hulp te bieden. Pluspunt heeft hiervoor een handige digitale hulpkit bij alle doelen. De hulpkit helpt je om directe en gerichte hulp aan één of meer kinderen te geven en sluit aan op de vaak eerder gegeven instructie. Zo geef je elk kind remediëring op maat.


Knowledge graph

De intelligente technologie van Pluspunt werkt op basis van een knowledge graph (kennisgrafiek). In deze knowledge graph zijn alle leerdoelen opgenomen, inclusief de verbanden tussen deze leerdoelen.

 

Bij het behalen van een onvoldoende score op een leerdoel biedt het systeem automatisch een onderliggend leerdoel aan. Elk doel kan meerdere onderliggende doelen hebben. Het systeem zorgt ervoor dat het meest relevante doel wordt aangereikt op basis van het resultaat van het kind, de moeilijkheidsgraad van de oefeningen, het moment waarop het uiteindelijke leerdoel moet worden beheerst en op basis van eerder behaald resultaten.

 

De toegepaste technologie is een ‘zelflerend’ systeem: als blijkt dat het aanbieden van het ene onderliggend doel effectiever is dan het aanbieden van een ander onderliggend doel, dan zal het systeem het meest effectieve doel aanbieden.


Sterke en snelle rekenaars

Vooral bij het vak rekenen laten kinderen grote verschillen zien in tempo en niveau. Begaafde rekenaars hebben baat bij compacting van de basisstof. De overgebleven tijd kan gebruikt worden voor een apart verrijkingsaanbod dat tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van deze kinderen. Pluspunt zorgt er automatisch voor dat deze kinderen niet méér oefenen dan nodig is. De technologie zorgt ervoor dat ook sterke en snelle rekenaars automatisch op maat door het systeem worden bediend. De methode biedt denkvragen, plustaken en pluslessen voor deze kinderen.  


Werken met het referentiekader in groep 6-7-8 

Vanaf groep 6 bereidt Pluspunt de kinderen voor op het behalen van doelen op streefniveau (S) of fundamenteel (F). Groep 6 kan worden gezien als een tussenjaar. Daar worden al enkele doelen op F- en S-niveau aangeboden. Het streven is wel om alle kinderen aan het eind van groep 6 de S-doelen te laten behalen. Vanaf groep 7 zijn er meer doelen op F- en S-niveau en kan in principe per doel voor een niveau worden gekozen. Vanaf groep 7 zijn de toetsen ook op 2 niveaus.