Search

Digitaal werken met Pluspunt

Het nieuwe rekenen begint hier

Pluspunt is een van de nieuwe generatie rekenmethodes van Malmberg, die gebaseerd is op één heldere visie op rekenonderwijs. Kies jij voor Malmberg, dan kies je bewust voor de allerbeste rekendidactiek: uitdagend en preventief. Wil jij bovendien digitaal lesgeven met de voordelen van het nieuwe leerplatform Bingel dan is Pluspunt - basis digitaal dé methode voor jou. Het biedt je een programma met ruimte, adaptieve en gepersonaliseerde lesdoelen en opgaven op maat voor elk kind. Het nieuwe rekenen begint hier!

  • Allerbeste rekendidactiek: preventief én uitdagend
  • Programma met ruimte
  • Ieder kind zijn eigen programma door de intelligente adaptiviteit van Bingel
  • Het beste resultaat voor ieder kind

Beoordelingspakket & proeflicentieProeflessen

Nieuw: het katern Spelenderwijs leren rekenen met spel en beweging activiteiten voor groep 3! Beschikbaar in Bingel vanaf schooljaar 2021-2022.


De activiteiten in het katern passen binnen de doorgaande lijn van Pluspunt.

Daarom Pluspunt - basis digitaal

Allerbeste rekendidactiek

Malmberg combineert de sterke elementen uit de traditionele en realistische rekendidactieken in één vorm: evenwichtig rekenen. De beste balans tussen oefenen en realiteit. Drie didactische modellen ondersteunen jou als leerkracht bij het geven van goed rekenonderwijs: het drieslagmodel, het handelingsmodel en het hoofdfasenmodel. Meer weten over de allerbeste rekendidactiek?

Lees de whitepaper


Programma met ruimte

Het programma van Pluspunt is met 30 weken en 1 doel per les efficiënt en compact. Daarnaast zijn er 2 optionele instapweken en 5 parkeerweken waarmee je het hele jaar kunt invullen en het leerprogramma nog meer op maat kunt maken. Pluspunt geeft je dus alle ruimte om de kinderen naar eigen inzicht extra instructie, oefening of uitdaging te geven.

Ieder kind zijn eigen programma met Bingel

Pluspunt is gebouwd op het succesvolle Bingel-platform met intelligente technologie. Het adaptieve systeem zet op basis van eerdere resultaten, de jaarplanning en relevantie van leerdoelen voor elk kind doelen en bijbehorende oefenstof op maat klaar. Bijvoorbeeld automatiseringsdoelen, herhalingsdoelen of plusdoelen. In Bingel krijgt een kind niet meteen een makkelijkere oefening aangeboden als het niet lukt, maar zorgt het systeem eerst dat kennis, inzicht en vaardigheden van een onderliggend leerdoel worden beheerst. Deze technologie is uniek in Nederland. Elk kind krijgt dus zijn eigen persoonlijk programma, gericht op maximale groei.

Het beste resultaat voor ieder kind

Met de aanvullende materialen bij Pluspunt bereik je het beste resultaat voor ieder kind. Nieuw is materiaal voor de kleuters. In de kleutermap Rekenplein zitten reken- en spelactiviteiten die je handig verbindt met het planningsformulier. Niet thematisch, dus eenvoudig in jullie eigen thema’s te integreren. Ook verschijnt er materiaal voor kinderen voor wie het fundamenteel niveau 1F aan het eind van groep 8 niet haalbaar is: Rekenroute. Rekenroute gebruik je naast Pluspunt. Het is niet zomaar oefenen, maar een doorlopende leerlijn mét instructie, zodat de kinderen de rekenstrategieën gaan begrijpen en gemotiveerd blijven.

Brochure downloaden

Meer weten over Pluspunt?

Neem contact op met de methodepspecialist in jouw regio.

Zij vertellen je graag meer.

Contact

Lesmateriaal

De digitale variant van Pluspunt is volledig digitaal, maar heeft een werkboek voor opgaven die beter op papier kunnen worden gemaakt, zoals de opgaven in de lessen meet- en meetkunde. Het digitale pakket bestaat uit twee delen. Een leerkrachtapplicatie voor jou en een leerlingapplicatie voor elk kind.

Blader door het ICT Werkboek Groep 4

Wil je liever vooral op papier werken? Kies dan voor de nieuwe Pluspunt met een basis van papieren materialen, aangevuld met digibordsoftware en adaptieve oefensoftware.Digitaal werken

Visie op digitaal werken

Wij vinden de leerkracht de belangrijkste schakel in het onderwijsleerproces. Malmberg ontwikkelt leermiddelen die jouw gereedschap zijn, terwijl jij de regie voert in het klaslokaal. Onder meer uit onderzoek van John Hattie blijkt dat een goede instructie door de leerkracht een groot effect heeft op het leren van kinderen. Malmberg kiest daarom voor een aanpak waarbij het aanbieden van een nieuw leerdoel start met een heldere instructie door jou.

Opbouw van het rekenuur

Het online leerplatform Bingel kent een basisdeel en een gepersonaliseerd deel. Beide delen nemen de helft van een les in beslag. In het basisdeel krijgen alle kinderen een interactieve directe instructie van jou als leerkracht over 1 lesdoel. Vervolgens verwerken de kinderen dat lesdoel in een adaptieve basistaak in Bingel. Het systeem analyseert de resultaten aan de hand van zogenaamde peiltaken. Op basis hiervan zet Bingel elke week voor ieder kind een serie taken klaar in het gepersonaliseerde deel.

Het volgen van de kinderen

Bingel biedt je talloze momenten en middelen om de vorderingen van elk kind te volgen. Tijdens de instructie en instapoefening observeer je of de instructie is begrepen. Als de kinderen zelfstandig werken aan de taken kun je de resultaten live volgen in de online leerkrachtapplicatie van Bingel. En tijdens de wekelijkse peiltaak zie je of de kinderen de hoofddoelen van de week begrijpen en kun je direct ingrijpen als dat nodig is. 

Didactiek en organisatie

Pluspunt erkent de belangrijke rol die jij als leerkracht hebt. De adaptieve technologie helpt je om op elk moment inzicht in de stand van zaken te hebben, maar jouw observaties en kennis over het kind bepalen de didactische keuzes die jij voor elk kind maakt. Daarnaast vindt Pluspunt het belangrijk dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces, zodat ze grip en zicht hebben op hun individuele leerontwikkeling. Dit gebeurt onder andere doordat de kinderen  in de applicatie hun eigen groei kunnen volgen.

Inhoud

De leerlijnen zijn getoetst aan de nieuwe tussendoelen en leerlijnen (TULE) van SLO en de kerndoelen primair onderwijs.

Didactiek

De laatste inzichten zijn in de methode verwerkt: de ERWD-modellen, 21e eeuwse vaardigheden en adaptieve technologie.

Organisatie

Een jaarprogramma met 10 blokken van 3 weken. Parkeerweken kun je gebruiken voor remediëring, herhaling of Rekenlab.

Differentiatie

Alle middelen om elk kind de aandacht te geven die het verdient. De beste rekenbasis voor sterke én zwakke rekenaars.

Opbrengstgericht werken

Jouw observaties en kennis bepalen de didactische keuzes die jij voor elk kind maakt.

Doorlopende leerlijn

Voor een goede rekenbasis is het werken in een doorgaande lijn essentieel.

Lees meer

Pakketten en prijzen

Alle materialen van Pluspunt die je jaarlijks nodig hebt zijn gebundeld in een pakket. Er zijn twee pakketten. Beide met blended leren als uitgangspunt.

  • Met het pakket Basis papier verwerken kinderen de lesstof in werkboeken en is er digibordsoftware en oefensoftware bij.
  • Het pakket Basis digitaal gaat uit van digitale verwerking en heeft er twee kleine werkboekjes bij voor oefeningen die beter op papier gemaakt kunnen worden.

Je maakt elk schooljaar, voor elke groep, een keuze voor een pakket. Het pakket bevat alle benodigde materialen per kind per jaar en kost 36 euro. Materialen waarvan je als school zelf wilt bepalen hoeveel je die bestelt, zijn los bestelbaar. Bekijk de pakketten en de materialen die los bestelbaar zijn in de catalogus. Bestellen doe je bij je educatieve dienstverlener.

Catalogus Pluspunt - Basis digitaal

Of bekijk de catalogus Pluspunt - Basis papier

Probeer Pluspunt - basis digitaal

Benieuwd naar de nieuwe digitale Pluspunt? Probeer de methode dan uit in je eigen klas. Je kunt de proeflicentie en het bijbehorende beoordelingspakket aanvragen via onderstaande knop. We werken hard aan het aanvullen van de software. Je ziet die aanvullingen direct verschijnen zodra ze af zijn.

Voor jaargroep 3 t/m 7 is nu een eerste indruk beschikbaar. De overige jaargroepen volgt volgend schooljaar.

Proeflicentie & beoordelingspakket

Referentiescholen

Wil je weten wat andere scholen vinden van Pluspunt? Er werken dit jaar al zogenoemde vroegstartscholen met de nieuwe Pluspunt in groep 3 en 4. We hebben enkele enthousiaste reacties voor je verzameld.
Bel of mail een school

"Wat Pluspunt bijzonder maakt: het Rekenlab! Én het enthousiasme van de kinderen als ze een Rekenlab gaan doen."

Janneke v.d. Molen, CBS De Hoeksteen Giessenburg


Over het Rekenlab: "Juf, is dit ook rekenen? Dit rekenen is leuk!"

Anoniem


"Pluspunt, een methode die een kind betrokken maakt bij zijn/haar rekenwerk!"

Judith van der Zeeuw, Da Costaschool Hoograven-Utrecht


Goed om te weten