Search

Pluspunt

Doorgaande lijn

Doorgaande lijn met Pluspunt


Voor een goede rekenbasis is het werken in een doorgaande lijn essentieel. Het garandeert dat leerlijnen vloeiend op elkaar aansluiten en dat de instructie en lesopbouw herkenbaar zijn voor kinderen. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde rekentaal en ook de vertaling van didactische modellen naar de lespraktijk en werkvormen is identiek.

Een goede basis in groep 1-2 met Rekenplein

De doorgaande lijn vanaf groep 3 en verder is cruciaal, maar ook de aansluiting vanaf groep 1-2 draagt bij aan een stevige basis. Met Rekenplein voor kleuters geef je de kinderen in groep 1-2 een goede rekenstart die de aansluiting met Pluspunt vanaf groep 3 garandeert.  De doelen die bij aanvang in groep 3 voorwaardelijk verondersteld worden, worden in het lesaanbod van groep 1 en 2 aangeboden. Ook in de opzet van de lessen komen elementen die vanaf groep 3 structureel voorkomen al aangeboden. Belangrijk verschil met Pluspunt is de nadruk op de wijze waarop jonge kinderen zich ontwikkelen en leren. De activiteiten kenmerken zich dan ook door interactie, handelen en ervaren, waarbij (rollen)spel en spelenderwijs leren een belangrijke rol spelen. Rekenplein kent naast interactieve activiteiten in een (kleine) kring, veel activiteiten voor in de hoeken en voor buiten. Kinderen krijgen zo de mogelijkheid om in voor hun betekenisvolle situaties (reken)vaardigheden te leren, te oefenen en toe te passen.

Spelenderwijs leren in groep 3? Jij kiest!

Wanneer jouw groep 3 erom vraagt kun je de kracht van dit spel ook in groep 3 inzetten. In het katern Spelenderwijs leren rekenen zijn spel en beweging activiteiten voor tijdens de les, in de hoeken én voor buiten beschikbaar. Per les wordt concreet aangegeven op welk moment je welke spelactiviteit kunt inzetten ter aanvulling of vervanging van een lesonderdeel uit het reguliere aanbod. Belangrijk daarbij is dat de instructie en doorgaande lijn intact blijven. Met de handreikingen in het katern kun je, wanneer jouw groep 3 dat nodig heeft, tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de veelal nog jonge kinderen in groep 3, zonder afbreuk te doen aan de doelen en didactiek van de rekenmethode.

Door naar groep 4 - 8

In groep 3 starten kinderen met de leerlijnen splitsen en optellen en aftrekken. Deze leerlijnen vormen de basis voor het rekenonderwijs in de jaren erna. De lijnen zijn opgebouwd volgens het hoofdfasenmodel. De opzet, methodiek en terminologie herhaalt zich in de opvolgende leerjaren voor iedere leerlijn. Dit zorgt ervoor dat de focus op leren rekenen kan liggen, niet op randzaken eromheen. Die zijn, zoals je van ons mag verwachten, goed geregeld.

Lees meer over Rekenplein