Search

Pluspunt

Didactiek en organisatie

Speelse rekenmethode met duidelijke leerlijnen

Pluspunt staat bekend om zijn organisatiegemak en zorgvuldige opbouw. Door de vormgeving en variatie maakt Pluspunt een speelse indruk, maar de methode is heel nauwkeurig uitgewerkt. Van de leerlijnen tot de jaarplanning. De handige afwisseling tussen leerkrachtgebonden lessen en lessen zelfstandig werken maakt de methode ideaal voor combinatiegroepen.

Je kunt Pluspunt volledig of deels digitaal inzetten. Je werkt met dezelfde inhoud en behoudt je centrale rol als leerkracht.

Bekijk de leerlijnen

Didactiek

Zorgvuldig opgebouwde leerlijnen

In de leerlijnen staan oefenen en herhalen centraal. Je geeft eerst instructie, daarna werken de kinderen zelfstandig en in groepsverband aan de lesstof. En iedere les herhaal je de lesstof uit de vorige blokken.

Eén oplossingsstrategie

Tijdens een les besteed je veel aandacht aan het uitwisselen van ideeën en oplossingen. De klas leert veel van deze interactie. En rekenzwakke kinderen help je met 1 specifieke oplossingsstrategie. Want zij hebben vaak behoefte aan extra sturing.

Kerndoelen en leerlijnen

Pluspunt voldoet aan alle kerndoelen en tussendoelen uit TAL. De methode heeft doorlopende leerlijnen.

In groep 8 herhaal je eerder behandelde lesstof zodat de kinderen goed voorbereid naar de brugklas gaan. Met Pluspunt geef je kinderen een solide basis voor hun verdere ontwikkeling.

Referentienivaus

In Pluspunt hebben we de referentieniveaus 1F en 1S duidelijk en zichtbaar verwerkt. In groep 7 en 8 staat één ster gelijk aan 1F, twee sterren aan 1S en drie sterren boven streefniveau.

Toon alle gestelde vragen

Organisatie

Organisatie van het jaar

Pluspunt is heel zorgvuldig opgezet en uitgewerkt. Een jaar bestaat uit 12 blokken van 3 weken. Je hebt dus lesstof voor 36 weken. Dat geeft je een prettige speling van 4 weken in een leerjaar van 40 weken.

Organisatie van een blok

De opbouw van Pluspunt bestaat uit begrijpelijke stappen. Elk blok duurt 3 weken en bestaat uit 15 lessen. In les 1 t/m 11 geef je instructie en oefenen de kinderen de lesstof. Ook herhaal je de lesstof uit vorige blokken. In les 12 maken de kinderen een toets. Het resultaat bepaalt wat een kind in les 13 t/m 15 gaat doen: remediëren, herhalen of verrijken.

Toetsen

In les 12 van elk blok maken de kinderen een toets. De lessen 13, 14 en 15 - na de toets - zijn bedoeld voor remediëring, herhaling en verrijking. Per jaargroep zijn er 4 kwartaaltoetsen. Deze toetsen gaan over een groter gedeelte van de leerstof dan de bloktoetsen.

Toon alle gestelde vragen

Differentiatie

Differentiatie op 3 niveaus

Pluspunt maakt differentiëren heel gemakkelijk. In de handleiding staan per blok duidelijke aanwijzingen voor pre-teaching. Ook de verlengde instructie is goed uitgewerkt. Eerst geef je instructie aan de hele klas, daarna werken de kinderen zelfstandig op 3 niveaus. Minimum, basis en plus. De niveaus staan gelijk aan de eindniveaus die de kinderen kunnen halen:

- Minimum (1 ster): 1F
- Basis (2 sterren): 1S
- Plus (3 sterren): boven 1S

Remediëren, herhalen of verrijken

Het resultaat van een toets vul je in op handige registratiebladen. De uitkomst bepaalt wat een kind in les 13 t/m 15 gaat doen: remediëren, herhalen of verrijken.

Extra differentiatie

In de hogere groepen zijn de verschillen tussen kinderen vaak groter. Daarom groeit de differentiatie in Pluspunt met de kinderen mee. En hebben we de niveauverschillen in groep 6 t/m 8 nog verder uitgewerkt.

Toon alle gestelde vragen

Digitaal werken

Adaptiviteit

De oefensoftware past zich automatisch aan het niveau van het kind aan. Je kunt de oefeningen ook selecteren op leerlijn. Als een kind moeite heeft met breuken selecteer je bijvoorbeeld alle breukenoefeningen. Zo kun je kinderen heel gericht laten oefenen.

Unieke oefenvormen

Met interactieve oefenvormen en slimme beloningsstructuur breng je de lesstof tot leven. Oefenen is weer leuk, en dat werkt heel motiverend voor de kinderen. Ze kunnen bovendien zelfstandig werken, maar jij behoudt je centrale rol als leerkracht.

Kwalitatieve feedback

In de verwerkingssoftware krijgen de kinderen kwalitatieve feedback en hulp op maat, waarmee ze echt verder komen. In deze software zitten ook doellessen, waarmee kinderen hun zwakste doelen verder kunnen oefenen.

De resultatenmonitor registreert de leerresultaten, adviseert over de vervolgleerstof en genereert periodiek groepsplannen. Ook kun je toetsen automatisch laten nakijken. Zo houd je meer tijd over voor persoonlijke aandacht.

Toon alle gestelde vragen