Search

Maatwerk rekenen

Didactiek en organisatie

Complete remediëring voor zwakke rekenaars!

Maatwerk rekenen is een compleet pakket voor remediëring in het basisonderwijs. En het is ook een compleet dekkend minimum-rekenprogramma voor het speciaal onderwijs. Kinderen leren 1 oplossingsstrategie, met veel oefenen en herhalen. Maatwerk rekenen is complete remedial teaching.

Didactiek

Een duidelijke, stapsgewijze opbouw

Maatwerk rekenen kent een overzichtelijke opbouw. De methode is per onderwerp georganiseerd en bestaat uit 5 delen, die elk met een kleur worden aangeduid.

Ieder deel is zorgvuldig opgebouwd zodat de kinderen stap voor stap de basisvaardigheden onder de knie krijgen. Elk deel bestaat uit een map en een computerprogramma. Je kunt daardoor heel gericht met een onderwerp aan de slag.

Gebruik naast reguliere rekenmethodes

Maatwerk rekenen is een volledig op zichzelf staande rekenmethode voor rekenzwakke kinderen. Maar het kan ook prima naast de reguliere rekenmethodes worden gebruikt. Maatwerk rekenen heeft 3 mogelijke toepassingen.

1. Remediëring
Voor kinderen in groep 3 t/m 8 op de basisschool die achterblijven in de elementaire rekenvaardigheden. Je gebruikt Maatwerk rekenen in dit geval als remediëring, in aanvulling op de reguliere rekenmethode.

2. Minimumprogramma
Voor kinderen die helemaal niet kunnen meekomen met de gewone rekenles. Maatwerk rekenen is in dit geval een compleet dekkend minimumprogramma. Het eindniveau is toereikend voor de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Met het Routeboekje kun je het totaalprogramma makkelijk uitstippelen.

3. Extra oefening voor iedereen
Voor elk kind in het basisonderwijs dat wat extra oefening kan gebruiken. Veel oefeningen in Maatwerk rekenen zijn namelijk heel geschikt voor de hele groep of een deel van de groep. Met het Routeboekje vind je als leerkracht makkelijk de juiste extra oefening voor elk kind.

Routeboekje
Het Routeboekje is er speciaal voor scholen die Maatwerk rekenen willen gebruiken als totaalprogramma voor de bovenbouw of als extra oefening.

De werkwijze

Instaptoets en diagnostisch gesprek
Als een kind tijdens de gewone rekenles moeite heeft met een onderwerp, maakt het de instaptoets van het betreffende onderdeel in Maatwerk rekenen. Aan de hand van het resultaat voer je een diagnostisch gesprek met het kind. Aanwijzingen hiervoor staan in de map.

Handelingsplan en oefenen
Op basis van de toets en het gesprek maak je het handelingsplan. Het plan geeft duidelijk aan met welke rekenonderdelen het kind moeite heeft en welke oefeningen moeten worden gemaakt. Daarbij geef je steeds vooraf instructie. Vervolgens gaat het kind eerst begeleid, en daarna zelfstandig oefenen.

Toets en herhaling
Tot slot maakt het kind per rekenonderdeel de afsluitende toets. Valt het toetsresultaat tegen, dan bevat de map aanwijzingen voor extra instructie. Maatwerk rekenen besteedt voortdurend aandacht aan herhaling in de ‘Even herhalen’-oefeningen

Leuk voor de kinderen, makkelijk voor de leerkracht

De kinderen maken oefeningen op werkbladen uit de map en op de computer. De computer maakt het de leerkracht makkelijk. Met de software kun je eenvoudig toetsen afnemen, diagnosticeren en een handelingsplan opstellen.

Leerlingvolgsysteem

Het leerkrachtgedeelte van het computerprogramma registreert automatisch de resultaten van elk kind. Dat scheelt je veel werk.

Toon alle gestelde vragen