Search

Kien rekenen

Didactiek en organisatie

Verdieping door uitdaging en afwisseling

Kien rekenen geeft verdieping. Je loopt hiermee dus niet vooruit op de lesstof van een volgend leerjaar. Per leerjaar kun je kiezen uit 30 uiteenlopende onderwerpen.

Didactiek

Jij bepaalt de tijd

Goede rekenaars werken snel. Gemiddeld hebben ze 1 uur per week over tijdens de gewone rekenlessen. In die tijd kunnen ze met Kien rekenen aan de slag.

De kinderen werken ongeveer 1 tot 2 uur aan een onderwerp in Kien rekenen. Een onderwerp is dus in 1 of 2 weken afgerond. Je bepaalt zelf hoelang een kind met Kien werkt. Bijvoorbeeld een kwartier per dag of 2 keer per week een half uur.

Stapsgewijze opbouw

De 30 onderwerpen per leerjaar zijn verdeeld in 4 categorieën. Kinderen kiezen zelf het onderwerp waaraan ze werken.

4 categorieën

De 30 onderwerpen per leerjaar zijn verdeeld in 4 categorieën:

1. Thema
In deze categorie staan alle opgaven in het thema van een centrale vraag. Zo krijgen de rekenactiviteiten context. Kinderen werken stap voor stap toe naar een antwoord op de centrale vraag. Onderweg behandelen ze bijvoorbeeld basisvaardigheden, grafieken en meetkunde.

2. Getallen
Getalbegrip en basisvaardigheden staan hier centraal. Soms in een heel andere context dan bij reguliere rekenmethodes. Ook maken de kinderen rekenpuzzels om hun begrip van getallen te verbeteren.

3. Meten en meetkunde
Meten en meetkunde bestaat uit vele uiteenlopende onderwerpen. Vaak gaan de kinderen tekenen of iets in elkaar zetten.

4. Redeneren
De kinderen gaan nadenken en uitleggen. Abstract denken dus. Vaak vinden ze de opgaven uit deze categorie het lastigst.

Nauwelijks materiaal nodig

Pen, potlood en gum. Meer hebben kinderen niet nodig bij de meeste onderwerpen van Kien rekenen.

Zijn er wel andere materialen nodig? Dan staat dat duidelijk vermeld aan het begin van het onderwerp.

Zelfstandig werken en kiezen

Elk onderwerp in Kien rekenen beslaat 4 pagina’s met opgaven.
Dat is precies afgestemd op de spanningsboog van kinderen. Ze kiezen zelf het onderwerp en gaan er dan zelfstandig of in groepjes mee aan de slag.

Lekker anders

De opgaven in Kien zijn gevarieerd en motiverend.
Inhoudelijk, maar ook qua vorm. Want goede rekenaars willen extra materiaal dat afwijkt van de standaard lesstof.

Toon alle gestelde vragen