Download proefblokken

Met behulp van de proefblokken bieden we je de gelegenheid om De wereld in getallen uit te proberen in de klas. We adviseren je om de lessen als aanvulling te geven op je programma en niet in plaats van de reguliere rekenlessen. Dit om de leerlijn van de methode waarmee je werkt niet te onderbreken. In deze nieuwe methode zijn de leerlijnen herzien waardoor leerdoelen uit je huidige methode in een andere vorm of op een ander moment in het schooljaar aan bod komen. Je hebt in de proeflicentie de beschikking over de software. Het werkboekje bij de software vind je hieronder.

Informatie vooraf

De proeflicentie wordt automatisch gekoppeld aan de juiste groep, mits de namen overeenkomen met het LAS. Combigroepen kunnen handmatig gekoppeld worden. In andere gevallen is de software op dit moment niet goed te gebruiken samen met de kinderen. De leerkrachtsoftware is wel te gebruiken. Als jouw school meerdere proeflicenties heeft bij Pluspunt, moet je goed bewaken dat je met de juiste software werkt als je de methode gaat uitproberen in de klas. Er is software bij de werkboeken beschikbaar en software om volledig digitaal te werken. Zorg dat de ICT-coördinator de juiste software koppelt aan de juiste groep. Automatisch krijgt de software om volledig digitaal te werken voorrang.

Groep 5

Blok 4

Werkboek

Blok 8

Werkboek

Groep 6

Blok 4

Werkboek

Blok 8

Werkboek

Groep 7

Blok 4

Werkboek

Blok 8

Werkboek

Groep 8

Blok 4

Werkboek

Blok 8

Werkboek