Search

De wereld in getallen: werken op papier

Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken met De wereld in getallen

Ruimschoots aandacht voor opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken is niet meer weg te denken uit ons huidige onderwijs. In de nieuwe versie van De wereld in getallen is hier ruimschoots aandacht voor. Naast observatiepunten bij elke les zijn er meer toetsmomenten ingebouwd, waardoor je snel zicht hebt op de vorderingen van je leerlingen.

Blokvoorbereiding en observatie

Je start een blok met het invullen van het blokvoorbereidingsformulier. Hierop staan de basisvereisten waaraan de kinderen moeten voldoen om te kunnen starten. Je kunt hiermee vooraf niveaugroepen indelen. Daarna gebruik je tijdens het hele blok het observatieformulier. Hierop staan duidelijk geformuleerde observatiepunten op het gebied van begrip en procedureontwikkeling: snappen de kinderen het en kunnen ze de som oplossen?

Elke week ‘Test-je’ voor optimaal inzicht

In De wereld in getallen vindt de meting van het leerproces niet alleen plaats tijdens de formele toetsmomenten, maar ook aan het eind van elke basisweek (week 1-2-3) van elk blok. Dit is de les ‘Test-je’ op vrijdag. In deze lessen laten de kinderen zien of ze de doelen van die week beheersen. Zo zit je veel dichter op de vorderingen per kind en kun je eerder ingrijpen als dat nodig is. Bovendien zijn de kinderen op deze manier meer eigenaar van hun eigen leerproces. De score van Test-je plus jouw observatiegegevens bepalen het startniveau van het kind in week 4, waarin je met de kinderen gaat remediëren, herhalen of verrijken.

Eigenaar van het leerproces

De wereld in getallen vindt het belangrijk dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces, zodat ze grip en zicht hebben op hun individuele leerontwikkeling. De methode ondersteunt het eigenaarschap op diverse manieren.


Elke rekenles staat één doel centraal. Het doel van de les staat met succescriteria in kindertaal in het werkboek.

  • Elk nieuw doel start met een korte blik op de leerlijn.
  • In Test-je (les 5, 10 en 15) geven de kinderen aan in hoeverre ze het doel beheersen.
  • In les 14 geven de kinderen aan of ze klaar zijn voor de toets.