Search

De wereld in getallen: werken op papier

Differentiatie

Differentiatie met De wereld in getallen

Alle niveaus in groep 3-4-5 in 1 werkboek

Kinderen in groep 3, 4 en 5 hebben elke les de mogelijkheid om het 3-ster-niveau te behalen. Het startniveau is steeds hetzelfde. Hoe ver het kind komt wordt door het verwerkingsniveau van dat doel bepaald (snelheid en efficiënt strategiegebruik). Per blok is er dus één werkboek voor alle niveaus. Dit werkboek is een omkeerboek: de lessen aan de ene kant, de weektaak aan de andere.

Differentiatie in groep 3-4-5: op niveau in de lessen, op tempo in de taken

De wereld in getallen was de eerste methode die de niveau-indeling met sterren hanteerde. Inmiddels is dit een bekend fenomeen. Uiteraard komt deze niveau-aanduiding in de nieuwe editie terug. Echter wel op een andere plaats: in de lessen. Binnen de taken wordt gedifferentieerd op tempo. Zo krijgen alle kinderen in groep 3, 4 en 5 elke les de mogelijkheid om het 3-ster-niveau te behalen.

Differentiatie en integratie referentieniveaus in groep 6-7-8

Vanaf groep 6 bereidt De wereld in getallen de kinderen voor op het behalen van doelen op fundamenteel F of streefniveau S. Groep 6 kan worden gezien als een tussenjaar. Daar worden al enkele doelen op F- en S-niveau aangeboden. Het streven is wel om alle kinderen aan het eind van groep 6 de S-doelen te laten behalen.


Vanaf groep 7 zijn de toetsen op twee niveaus. Kinderen die werken in het FS-werkboek maken de F-toets. Kinderen die in het S+-werkboek werken, maken de S-toets. Het FS-werkboek bereidt dus met name voor op het eindniveau F, maar in iedere les is er de mogelijkheid om voor dat doel de instructie en verwerking op niveau S te maken.

Sterke en snelle rekenaars

De wereld in getallen heeft diverse middelen om sterke en snelle rekenaars te blijven uitdagen: ‘Denkvragen’ tijdens de instructie, het extra onderdeel ‘Rekenplein’ met verrijkingsstof in het werkboek, en het onderdeel ‘Plus’ in het werkboek voor opgaven met tempo- en lichte niveaudifferentiatie.

Goede rekenaars hebben baat bij compacting van de basisstof. Voor De wereld in getallen zijn twee compactingroutes ontwikkeld: Compacting basis voor sterke rekenaars en Compacting plus voor hoogbegaafde rekenaars.

Passende perspectieven voor zwakke rekenaars

Vooral bij het vak rekenen laten kinderen grote verschillen zien in tempo en niveau. De structuur van De wereld in getallen maakt het mogelijk om de verschillende leerroutes uit het programma Passende perspectieven van het SLO aan te bieden.