Search

De wereld in getallen - basis papier

Het nieuwe rekenen begint hier

Eén vernieuwende visie op rekenonderwijs. Zó overtuigend, dat Malmberg het in alle nieuwe rekenmethodes toepast. Daarom biedt de nieuwste De wereld in getallen jou de allerbeste preventieve én uitdagende rekendidactiek. Werk jij bovendien graag met een combinatie van papieren en digitale middelen, wil jij een programma met een vaste opbouw en veel zelfstandig werken, wil jij maximale ondersteuning en wil jij de kinderen motiveren met herkenbare filmpjes en boeiende rekenwiskundige vraagstukken? Dan is de papieren versie van De wereld in getallen dé methode voor jou. Het nieuwe rekenen begint hier!

  • Allerbeste rekendidactiek: preventief én uitdagend
  • Duidelijk gestructureerd programma
  • Veel beleving door herkenbare filmpjes en Eureka’s
  • Het beste resultaat voor ieder kind

Zichtzending & proeflicentie Proeflessen

Nieuw: het katern Spelenderwijs leren rekenen met spel en beweging activiteiten voor groep 3! Beschikbaar in Bingel vanaf schooljaar 2021-2022.


De activiteiten in het katern passen binnen de doorgaande lijn van De wereld in getallen.

Daarom De wereld in getallen

Allerbeste rekendidactiek

Malmberg combineert de sterke elementen uit de traditionele en realistische rekendidactieken in één vorm: evenwichtig rekenen. De beste balans tussen oefenen en realiteit. Drie didactische modellen ondersteunen jou als leerkracht bij het geven van goed rekenonderwijs: het drieslagmodel, het handelingsmodel en het hoofdfasenmodel. Meer weten over de allerbeste rekendidactiek?

Lees de whitepaper


Duidelijk gestructureerd programma

De wereld in getallen biedt een schooljaarvullend programma van 36 lesweken dat in 9 blokken van 4 weken is verdeeld. Elk blok telt 3 basisweken en 1 week voor remediëren, herhalen, verrijken, de toets en het rekenwiskundige vraagstuk Eureka. In elke week staat 1 domein centraal. In iedere les staat 1 doel centraal, dat in 2 opeenvolgende lessen wordt geïntroduceerd en geoefend. In een week komen dus 2 doelen uit hetzelfde rekendomein aan bod. In elke les van De wereld in getallen is er een lesonderdeel waarin de kinderen zelfstandig werken.


Veel beleving door herkenbare filmpjes en Eureka’s

Rekenen is overal. Dit wil De wereld in getallen zichtbaar maken. Daarom start elk nieuw lesdoel met een filmpje, waarin het doel in een herkenbare, realistische context wordt getoond. Zo sluit rekenen aan op de belevingswereld van kinderen en blijven ze gemotiveerd. Nieuw is het uitdagende, rekenwiskundige vraagstuk Eureka, waarbij alle kinderen aan het eind van elk blok hun 21e-eeuwse vaardigheden en onderzoekend en ontwerpend leren inzetten.

Het beste resultaat voor ieder kind

Met de aanvullende materialen bij De wereld in getallen bereik je het beste resultaat voor ieder kind. Nieuw is materiaal voor de kleuters. In de kleutermap Rekenplein zitten reken- en spelactiviteiten die je handig verbindt met het planningsformulier. Niet thematisch, dus eenvoudig in jullie eigen thema’s te integreren. Ook verschijnt er materiaal voor kinderen voor wie het fundamenteel niveau 1F aan het eind van groep 8 niet haalbaar is: Rekenroute. Rekenroute gebruik je naast De wereld in getallen. Het is niet zomaar oefenen, maar een doorlopende leerlijn mét instructie, zodat de kinderen de rekenstrategieën gaan begrijpen en gemotiveerd blijven.

Brochure downloaden

Meer weten over De wereld in getallen?

Neem contact op met Dick Vijge of een van onze andere methodespecialisten.

Contact

Lesmateriaal

Met de papieren versie van De wereld in getallen krijg je een combinatie van gedrukte en digitale middelen. Je werkt makkelijk vanaf het digibord. Het oude leerlingboek, het bijwerkboek en het plusboek zijn samengebracht in één werkboek voor alle kinderen. Per blok is er dus één werkboek voor alle niveaus. Dit werkboek is een omkeerboek: de lessen aan de ene kant, de weektaak aan de andere. De nieuwe De wereld in getallen heeft ook veel optionele papieren materialen met extra oefenstof en adaptieve oefensoftware.
Bekijk de materialen


Wil je liever vooral digitaal werken? Kies dan voor de digitale versie van De wereld in getallen. Dit pakket is volledig digitaal, maar heeft een werkboek voor opgaven die beter op papier kunnen worden gemaakt, zoals de opgaven in de lessen meten en meetkunde. Het werken op papier is ook belangrijk, omdat jij als leerkracht direct kunt zien hoe een kind gerekend heeft.Didactiek en organisatie

De wereld in getallen erkent de belangrijke rol die jij als leerkracht hebt. De methode is jouw gereedschap om het beste rekenonderwijs te geven, maar jouw observaties en kennis over het kind bepalen de didactische keuzes die jij voor elk kind maakt. Daarnaast vindt De wereld in getallen het belangrijk dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces, zodat ze grip en zicht hebben op hun individuele leerontwikkeling. Belangrijk is ook dat De wereld in getallen letterlijk een wereld in getallen aan de kinderen laat zien, zodat zij begrip krijgen dat rekenen overal om hen heen is.Inhoud


De leerlijnen zijn getoetst aan de nieuwe tussendoelen en leerlijnen (TULE) van SLO en de kerndoelen primair onderwijs.

Lees meerDidactiek


De laatste inzichten zijn in de methode verwerkt: de ERWD-modellen, Directe Instructie-model en 21e eeuwse vaardigheden.

Lees meerOrganisatie


Het jaarprogramma bestaat uit 9 blokken van 4 weken. Elk blok heeft in de 4e week een bloktoets en sluit af met een Eureka.

Lees meer
Differentiatie


Alle middelen om elk kind de aandacht te geven die het verdient. De beste rekenbasis voor sterke én zwakke rekenaars.

Lees meerOpbrengstgericht werken


Jouw observaties en kennis bepalen de didactische keuzes die jij voor elk kind maakt.

Lees meerDoorgaande lijn


Voor een goede rekenbasis is het werken in een doorgaande lijn essentieel.

Lees meer

Pakketten en prijzen

Alle materialen van De wereld in getallen die je jaarlijks nodig hebt zijn gebundeld in een pakket. Er zijn twee pakketten. Beide met blended leren als uitgangspunt.

  • Met het pakket Basis papier verwerken kinderen de lesstof in werkboeken en is er digibordsoftware en oefensoftware bij.
  • Het pakket Basis digitaal gaat uit van digitale verwerking en heeft er twee kleine werkboekjes bij voor oefeningen die beter op papier gemaakt kunnen worden.

Je maakt elk schooljaar, voor elke groep, een keuze voor een pakket. Het pakket bevat alle benodigde materialen per kind per jaar en kost 36 euro. Materialen waarvan je als school zelf wilt bepalen hoeveel je die bestelt, zijn los bestelbaar. Bekijk de pakketten en de materialen die los bestelbaar zijn in de catalogus. Bestellen doe je bij je educatieve dienstverlener.

Catalogus De wereld in getallen - Basis papier

Of bekijk de catalogus De wereld in getallen - Basis digitaal

Probeer De wereld in getallen - basis papier

Benieuwd naar De wereld in getallen? Probeer de methode dan uit in je eigen klas. De zichtzending is bedoeld om je een goed beeld te geven van de methode. Per groep is een beoordelingspakket beschikbaar waarmee we je een indruk willen geven van de lessen voor jouw groep. Daarom bestaat de inhoud uit materialen van verschillende blokken.

Om de methode uit te proberen in de klas kun je enkele proeflessen geven en zo een goed beeld krijgen van de methode.

Zichtzending & proeflicentie Proeflessen

Referentiescholen

Wil je weten wat andere scholen vinden van De wereld in getallen? Bel dan zelf met een school. Er is er altijd wel een bij jou in de buurt die met De wereld in getallen werkt.

Bel of mail een school

Goed om te weten